Hledání dle kritérií

předúprava

ALMIPAL ABA ALMIPAL ABA se používá v různých oborech průmyslu jako prací a čistící přípravek.
Almipal PC smáčecí, čisticí, detašovací, odmašťovací a prací přípravek pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl
ALMIPAL PED prací, emulgační a detašovací přípravek. Lze jej použít i pro vyvářku. Má vysoké dispergační a emulgační schopnosti. Je vhodný pro vlnu, rostlinná i syntetická vlákna a jejich směsi.
Alson Na základní surovina pro výrobu mycích a čisticích prostředků v tekuté a pastovité formě. V průmyslově-podnikatelských oborech se používá jako čisticí a prací prostředek, stálý v kyselémi slabě alkalickém prostředí.
Alson NAM smáčecí, prací a vyvářecí přípravek, vhodný i jako surovina pro výrobu komunálních detergentů a jako průmyslový přípravek pro stavební prvovýrobu.
Altapon L prací, vyvářecí, mycí a valchovací prostředek v textilním průmyslu. Základní surovina při výrobě kapalných detergentů – mycích a čisticích přípravků
Altaran S8 výborně smáčí všechny druhy materiálů. Lze ho použít všude tam, kde je třeba dosáhnout rychlého a dokonalého smočení libovolného pevného povrchu. Smáčivost při vyšší teplotě je lepší, avšak rozdíly nejsou velké.
REFAKTAN BAZ Přípravek pro kationizaci celulózových vláken před barvením substantivními a reaktivními barvivy. Kationizovaná celulóza získá vysokou afinitu vůči anionickým barvivům, takže se docílí vysokého využití barvících lázní, sníží se zabarvení odpadních vod, sníží se spotřeba vody a energie potřebné k praní po barvení, docílí se lepší fixace barviva a tím i lepších stálostí vybarvení.
Refaktan EBV používá se v textilním průmyslu pro kontinuální barvení vlny a PAD, pro postřik vlněné příze a pro polokontinuální barvení celulózových materiálů
REFAKTAN EC ve škrobárenském a papírenském průmyslu jako prostředek ke kationizaci škrobů, popř. jiných polysacharidických materiálů (např. hemicelulóz, manogalaktanů, glukomananů).
REFAKTAN K prostředek ke kationizaci škrobů, příp. jiných polysacharidických materiálů (např. hemicelulóz, manogalaktanů, glukomananů apod.) ve škrobárenském a papírenském průmyslu. V papírenském průmyslu se používá též jako prostředek ke zvýšení pevnosti za mokra papírů a lepenek.
RETAPON DN je určen pro použití v různých stupních textilní výroby pro předúpravu, praní, detašování, rozpouštění tuků a olejů, odstraňování smolných špiček vlny, odstraňování z pryskyřičnatělých mastících přípravků, šlichet, pro odstraňování asfaltových skvrn, otěrů od kovových součástí strojů a grafitového znečištění.
RETAPON TC
Spolapon 26% základní surovina pro výrobu mycích, čisticích a pracích přípravků stejně tak jako kosmetických přípravků určených k osobní hygieně (vlasové šampony, tekutá mýdla, koupelové pěny apod.). V průmyslu se též používá jako čisticí a emulgační prostředek
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz