Osvědčení o managementu systému environmentální ochrany uplatňovaný organizací v souladu s:
ISO 14001:2015 (archiv)


Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu s:
ISO 9001:2015 (archiv)


certifikace systému managementu BOZP


systém řízení energií


BRC - osvědčení o schválení výroby výrobků pro osobní hygienu (archiv)


Odpovědné podnikání v chemii ve vztahu s životnímu prostředí  ochraně zdraví (archiv)


 Czech stability award (archiv)


Osvědčení k užívání ochranné známky ČESKÝ VÝROBEK


BVC-RSPO


lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz