Dotační programy

Naše společnost realizuje projekty s názvem „Testování biocidního dezinfekčního tekutého mýdla Regia - CHEMOTEX Děčín a.s.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0024479 a Testování dezinfekční účinnosti biocidních přípravků - CHEMOTEX Děčín a.s.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0024478, které jsou předloženy ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem předkládaných projektů je testování nového biocidního dezinfekčního tekutého mýdla a inovovaných biocidních přípravků pro domácnost. Díky realizaci zkoušek bude významně rozšířena znalost o odolnostech produktů, které přispějí k boji proti zákeřným bakteriím, plísním a virům (SARS-CoV-2, Acinetobacter, a dalším).

Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. realizuje v rámci programu MARKETING dva projekty: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016617 „CHEMOTEX Děčín, a.s. - účast na zahraničních veletrzích II" a CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007873 „Chemotex - Účast na zahraničních veletrzích“. Programy jsou součástí OPPIK, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).


Operační program Podnikání a inovace

Společnost Chemotex Děčín a.s. realizovala v rámci programu Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II projekty 4.1 INP02/272 "Registrace ochranné známky ETOXON pro státy EU", 4.1 INP02/274 "Registrace ochranné známky ALTARAN pro členské státy EU" a 4.1 INP02/276 "Registrace ochranné známky EBOL pro členské státy EU". Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

______________________________________________________________________________________________________________________
Operační program Podnikání a inovace
Společnost Chemotex Děčín a.s. realizovala v rámci programu Rozvoj - Výzvy III projekt 2.2 RV03/414 „Pořízení moderních technologií pro CHEMOTEX Děčín a.s.“ Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

 ______________________________________________________________________________________________
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Společnost Chemotex Děčín a.s. realizuje v rámci programu Technologie - Výzvy III projekt CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006827 „Moderní výrobní technologie pro CHEMOTEX Děčín a.s.“ Program je součástí OPPIK, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
 
______________________________________________________________________________________________________________________

Naše společnost realizuje projekt s názvem Energetické úspory v areálu společnosti  CHEMOTEX Děčín a.s., reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025988, který je schválen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem předkládaného projektu je realizace souboru energeticky úsporných opatření v podobě rekonstrukce zařízení parní kotelny, výměna kompresoru, výměna vrat, rekonstrukce části osvětlovací soustavy a rekonstrukce VZT systému. Opatření se budou realizovat v rámci areálu společnosti. 

Realizace projektu povede k výraznému snížení energetické náročnosti provozu společnosti, tzn. snížení spotřeby energií a také snížení vypouštění emisí do ovzduší, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

_______________________________________________________________________________________________

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Pořízení výrobní technologie dezinfekce anti COVID pro firmu CHEMOTEX Děčín a.s.“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006827, který je schválen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem projektu je pořízení technologie na výrobu lahviček vyfukováním z PET preforem, do kterých se bude dezinfekce plnit (plnící stroj), následně zavírat (zavírací zařízení) a balit (etiketovačka, ink -jet, ovinovací zařízení).


 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz