Hledání dle kritérií

Inhibitory koroze pro olejové systémy

Olejové systémy jsou chráněny nátěrem nebo používáním inhibitorů koroze na bázi oleje, vazelín, tuků, aplikovaných na olejové systémy

1/ Olejové systémy jsou jednou z oblastí uplatnění našich výrobků - inhibitorů koroze. Inhibitory koroze se týkají všech různých zařízení, kterými protéká olej a na této bázi existující kapaliny. Tam všude jsou kovové části ohroženy nebo reálně "požírány" korozí. Tím vznikají škody na zařízeních. Např.:

Tato a další zařízení - olejové systémy, jsou vystaveny různých vlivům, způsobující korozi. Ať je to již působením agresivity olejů, maziv v nich používaných nebo vnějším prostředím, kterým jsou vystaveny.

2/ Za olejové systémy můžeme označit také součásti obráběcích strojů, které používají obráběcí kapaliny, chladící emulze, syntetické brousící kapaliny, mazací prostředky. Zde je žádoucí, aby tyto součástí a také obráběné kovové materiály byly chráněny před korozí.

Z těchto důvodů je nezbytné

Chránit  železné i neželezné kovy před korozí inhibitory koroze jejich přidávání do olejů, maziv, chladících emulzí atd. jejichž hlavní funkcí je mazací nebo jiná speciální schopnost ke zlepšení antikorozních vlastností ropných výrobků

Použití inhibitorů koroze se pro ilustraci týká INDAKOR D, který se používá jako aditivum k ochraně proti korozi pro:

Inhibitory koroze je možné a nutné aplikovat ve všech průmyslových odvětvích na všechna zařízení.

Máte-li dotaz, zeptejte se nás na produkt, který by nejlépe vyhovoval vašim potřebám

Související produkty

Indakor 2-0 inhibitor koroze adsorpčního typu pro železné i neželezné kovy
Indakor 2-0 NA Inhibitor koroze adsorpčního typu pro železné i neželezné kovy s přídavkem speciálních aditiv.
INDAKOR D Indakor D je aminoester kyseliny borité. Používá jako aditivum proti korozi.
INDAKOR ZK diethanolamid kyseliny olejové; inhibitor koroze, rozpustný v minerálních olejích.
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz