Hledání dle kritérií

Inhibitory koroze

EBOL LMM inhibitor koroze k ochraně železných i neželezných kovů před korozí (ocel, hliník, měď, mosaz apod.). EBOL LMM se adsorbuje na povrch kovu, kde tvoří velmi tenkou ochrannou vrstvu.
Indakor 2-0 inhibitor koroze rozpustný v minerálních olejích a dobře dispergovatelný do vodou ředitelných nátěrových hmot
INDAKOR D aditivum k ochraně proti korozi pro syntetické brousící chladicí kapaliny, chladící mazací prostředky, hydraulické kapaliny, odmašťovací lázně.
INDAKOR FM jako antikorozní prostředek pro vodné systémy a pro vodou ředitelné nátěrové hmoty.
INDAKOR LAM používá se jako inhibitor koroze a je určený zejména pro teplosměnné vodné okruhy, krátkodobou ochranu kovových materiálů při venkovním skladování
INDAKOR ZK inhibitor koroze rozpustný v minerálních olejích; účinný prostředek k dočasné ochraně kovů proti korozi a ochraně železných i neželezných kovů proti korozi v podmínkách 100 % relativní vlhkosti a částečně i v prostředí kyselin a solí (např. chloridů), vůči akumulátorové kyselině sírové.
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz