KORYNT D30

KORYNT D30 je možno použít v řadě aplikací, kde lze využít tradičních vlastností alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů, tj. jako rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí. Současně vedle dobré rozpouštěcí schopnosti se vyznačuje nízkým obsahem ekotoxikologicky sledovaných aromatických sloučenin (typický obsah pod 50 ppm) a včetně nízkého obsahu síry (pod 2 ppm). Toto umožňuje větší flexibilitu při použití ve formulacích čističů, zejména „cold cleaner“ a ve vodných mikroemulzích.

CAS: EINECS: 919-857-5
INCI: Uhlovodíky, C09 – C11, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů

 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz