ALTHOSAN MB

víceúčelový produkt například pro výrobu dezinfekčních přípravků v domácnostech, zdravotnických a veterinárních zařízeních, potravinářském průmyslu a dalších oblastech

Chemická charakteristika výrobku

Vodný roztok alkyl-dimetyl-benzyl-amonium chloridu. Název INCI: BENZALKONIUM CHLORIDE. Název podle evropského lékopisu: benzalkonii chloridum)

Použití

ALTHOSAN MB je látka zabraňující růstu bakterií, plísní, řas a kvasinek. Jeho použití je velmi široké: 

Výroba dezinfekčních přípravků pro použití v domácnostech, ve zdravotnických zařízeních ve veterinárních zařízeních i v potravinářském průmyslu

Inhibice mikrobiální koroze v ropném průmyslu

Používá se ve farmaceutickém průmyslu na výrobu kožních antiseptických přípravků a hygienických a vlh-čených ubrousků

Používá se jako konzervační prostředek v kosmetice

Používá se pro formulace speciálních mycích a čisticích přípravků

Fungicidní prostředek na hubení mechů a řas

 Vlastnosti výrobku

ALTHOSAN MB je čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina kationtového charakteru. Ředí se studenou nebo teplou vodou ve všech poměrech za vzniku čirých roztoků. Roztoky jsou stálé.

Biologická aktivita (Zdroj: Wikipedia org) 

ALTHOSAN MB vykazuje vysokou antimikrobiální účinnost proti širokému spektru grampozitivních bakterií, plísní, řas a kvasinek. ALTHOSAN MB je rychle působící biocidní látka. Je účinná proti bakteriím, některým virům, houbám, prvokům atd. Bakteriální spóry jsou považovány za rezistentní. ALTHOSAN MB působí v závislosti na koncentraci bakteriostaticky nebo baktericidně. Gram-pozitivní bakterie jsou obecně citlivější než gram-negativní. Účinnost ALTHOSANu MB není výrazně ovlivněna pH, ale jeho účinnost se zvyšuje vyšší teplotou a delšími expozičními časy. Novější přípravky využívají ALTHOSAN MB v kombinaci s dalšími amoniovými kvarterními deriváty k rozší-ření biocidního spektra a ke zvýšení účinnosti dezinfekčních přípravků. Tyto kombinace lze například využít ke zlepšení virucidní aktivity přípravků pro dezinfekci ve zdravotnických zařízeních. Roztoky ALTHOSANu MB jsou neutrální až slabě zásadité, nepůsobí korozi kovových povrchů, nezanechávají skvrny a neuvolňují škodlivé výpary. Lze je použít na všechny omyvatelné plochy. Použití vhodných podpůrných pomocných látek může výrazně zlepšit účinnost i čisticí schopnost přípravku. Přítomnost organických i anorganických nečistot naopak však může účinnost velmi snížit. ALTHOSAN MB je neslučitelný s mýdlem a s aniontovými povrchově aktivními látkami. Tvrdá voda a přítomnost solí mohou rovněž snížit jeho biocidní aktivitu.

Althosan MB musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

Hodnota 

Metodika stanovení

Obsah účinné látky v %

min. 48,0

ČSN EN ISO 2871-2

Molekulová hmotnost v g.mol-1

355

 

Volný amin a aminhydrochlorid v %

max. 2

PN-ZM 067/2001

pH 1% vodného roztoku

6 až 8

PN-ZM 067/2001

Vzhled 1% vodného roztoku

čirý

PN-ZM 067/2001

Zpracování výrobku

ALTHOSAN MB vykazuje vysokou antimikrobiální účinnost proti širokému spektru bakterií, plísní, řas a kvasinek. Používá se proto pro výrobu dezinfekčních a sanitárních čisticích přípravků pro různá použití, jako součást protislizových přípravků ve vodních cirkulačních okruzích a jako součást přípravků pro antimikrobiální úpravu textilních vláken a peří. Aniontové látky a látky s vícemocnými ionty způsobují vysrážení účinné složky ALTHOSANU MB a tím biologicky inaktivují přípravek. Jejich použití společně s ALTHOSANEM MB je vyloučeno. ALTHOSAN MB se používá jako základní látka pro výrobu biocidních přípravků. Složení a doporučené dávkování musí být formulováno tak, aby koncentrace účinné látky (BENZALKONIUM CHLORID) dosáhla níže uvedených hodnot. Uvádění biocidních přípravků na trh se řídí příslušnými zákony.

 1. Dezinfekční prostředky s ALTHOSANem MB

V koncentraci 1 až 5 gramu na 1 litr jako univerzální dezinfekční prostředek pro ošetření podlah, stěn, sanitárních zařízení, lázní, šaten, převlékacích kabin, chirurgických a kosmetických nástrojů a oblečení. 

2. Sanitární čisticí přípravek

V koncentraci 0,5 gramu na 1 litr jako sanitární a čisticí prostředek zařízení a nádrží v mlékárenství a potravinářství. Po čištění je nutné zařízení opláchnout vodou. 

3. Přípravek na likvidaci vodních řas

ALTHOSAN  MB je vhodný proti vodním řasám v plaveckých bazénech, chladících věžích, vodních nádržích a pod. Pro aplikaci je dostatečná již velmi nízká koncentrace od 0,2 do 0,5 litru na 10 m3 vody tak, aby se směsi kultur zelených vodních řas (Chlorphyceen) a červených vodních řas (Rodophyceen) úplně ztratily. Pro další udržování čistoty vodních nádrží postačuje týdenní přídavek menší než 0,05 litru na 10 m3 vody. 

4. Zemědělství

Dezinfekční prostředek a dezodorant pro použití ve stájích, velkoobchodech, pro dopravní prostředky, skladiště krmiva apod. Doporučená koncentrace je 4 až 8 gramu na litr. 

5. Energetika

ALTHOSAN MB zabraňuje zarůstání potrubí v cirkulačních a chladících okruzích tepelných elektráren, tepláren a podobných zařízeních slizem a řasami. Tím se zlepší přestup tepla a docílí se úspory energií.Dávkování: po dobu prvních čtyř týdnů 5 gramů ALTHOSANU MB na 1 m3 vody, později 3 gramu na m3 doplňované vody. 

6. Papírenský průmysl

Protihnilobný a protislizový prostředek do uzavřených vodních systémů a ke konzervaci vlhké papíro-viny. Vyznačuje se vysokými adsorbčními schopnostmi k vláknitým i nevláknitým složkám papírenských suspenzí. Dávkování: 500 gramů na m3 vody nebo 1 až 3 kg na tunu suché papírenské hmoty.

7. Textilní průmysl

Antimikrobiální úprava koberců, podlahovin, podšívkovin, dekoračních a bytových textilií, potahů, výplně z peří, sypkovin, matrací, klobouků, ponožek, punčoch ap. Na keratinových vláknech je přípravek pevně vázán, úprava na ostatních typech vláken se praním pozvolna odstraňuje. V koncentraci 4 až 6 % z hmotnosti materiálu se ALTHOSAN MB nanáší postřikem, namáčením nebo napouštěním.

8. Avivážní prostředky po praní

ALTHOSAN MB lze kombinovat se změkčovacími prostředky k formulaci avivážních přípravků po praní. Dezinfikuje prádlo (obzvláště ze syntetických vláken, které nelze vyvářet), odstraňuje osobní pachy, vznikající rozkladem potu.

Balení, skladování

ALTHOSAN MB se plní do polyetylénových soudků o objemu 50 litrů, případně do jiných, předem dohodnutých obalů. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až  +25 °C.

Doprava

ALTHOSAN MB  se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitípro výrobu tekutých mýdel, výroba autokosmetiky, výroba desinfekčních prostředků, výroba mycích a čistících past na ruce
VlastnostiDesinfekce
CAS:68424-85-1
Einecs:270-325-2
INCI:Benzalkonium Chloride
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz