Praní při předúpravě textliního materiálu

Přípravky zaměřené na praní v rámci předúpravy.

Praní jako technologický proces je jednou ze základních zušlechťovacích operací obvyklá pro všechny fáze technologického zpracování. Zde se věnujeme technologii předúpravy. Týká se také vlastní úpravy nebo i do úprav speciálních a konečných.

lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz