Hledání dle kritérií

Textilní pomocné přípravky

ALMIPAL ABA ALMIPAL ABA se používá v různých oborech průmyslu jako prací a čistící přípravek.
Almipal PC smáčecí, čisticí, detašovací, odmašťovací a prací přípravek pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl
ALMIPAL PED prací, emulgační a detašovací přípravek. Lze jej použít i pro vyvářku. Má vysoké dispergační a emulgační schopnosti. Je vhodný pro vlnu, rostlinná i syntetická vlákna a jejich směsi.
Alson Na základní surovina pro výrobu mycích a čisticích prostředků v tekuté a pastovité formě. V průmyslově-podnikatelských oborech se používá jako čisticí a prací prostředek, stálý v kyselémi slabě alkalickém prostředí.
Alson NAM smáčecí, prací a vyvářecí přípravek, vhodný i jako surovina pro výrobu komunálních detergentů a jako průmyslový přípravek pro stavební prvovýrobu.
Altamin AVS 30 avivážní, změkčovací a antistatický přípravek pro finální vypratelnou úpravu textilií z přírodních i syntetických vláken. Jeho použití zlepšuje omak a šitelnost textilie.
ALTAMIN OL-BK R preparační aviváž pro PES, PAD a POP vlákna. Poskytuje stejnoměrný nános, snižuje vznik elektrostatického náboje a dodává vláknům potřebnou hladkost, čímž umožňuje další stejnoměrné zpracování.
ALTAMIN RO změkčovací přípravek pro celulózová vlákna a směsi s vlákny syntetickými. Je použitelný i pro vlákna proteinová a plně syntetické materiály. Mimo změkčujícího účinku má silný i hydrofilizující účinek.
Altapon L prací, vyvářecí, mycí a valchovací prostředek v textilním průmyslu. Základní surovina při výrobě kapalných detergentů – mycích a čisticích přípravků
Altaran S8 výborně smáčí všechny druhy materiálů. Lze ho použít všude tam, kde je třeba dosáhnout rychlého a dokonalého smočení libovolného pevného povrchu. Smáčivost při vyšší teplotě je lepší, avšak rozdíly nejsou velké.
ALTHOSAN MB výroba dezinfekčních přípravků pro použití v domácnostech, ve zdravotnických zařízeních ve veterinárních zařízeních i v potravinářském průmyslu; Inhibice mikrobiální koroze v ropném průmyslu; ve farmaceutickém průmyslu na výrobu kožních antiseptických přípravků a hygienických a vlhčených ubrousků; konzervační prostředek v kosmetice; fungicidní prostředek na hubení mechů a řas; formulace speciálních mycích a čisticích přípravků
Alvol BMK 30% preparační a avivážní antistatický přípravek pro textilní vlákna a jako přísada do kosmetických přípravků. Zaručuje sníženou dermální dráždivost, vysokou pěnivost a stabilitu pěny.
Ebol CB čištění barvících aparátů od zbytků barviv, chemikálií, přípravků, apod. Přípravek obsahuje specielní inhibitor koroze, zamezující narušení povrchu konstrukčního materiálu barvicího aparátu vlivem přítomné alkálie, dále čisticí tenzid a přípravek potlačující jeho pěnivost během cirkulace. Je odolný vůči agresivnímu působení chlornanu sodného, který se používá jako levný bělicí přípravek.
Flavol BMK preparační a avivážní antistatický přípravek pro textilní vlákna a jako přísada do kosmetických přípravků. Zaručuje sníženou dermální dráždivost, vysokou pěnivost a stabilitu pěny.
Isopal CT 2 egalizační přípravek s nízkou pěnivostí. Je určený speciálně pro barvení textilií přímými barvivy.
PEDISOL N 121 změkčující přípravek vhodný pro samostatné použití nebo jako přísada (aditivum) do různých apretur, kde velmi příznivě ovlivňuje vlastnosti upravené textilie.
REFAKTAN BAZ Přípravek pro kationizaci celulózových vláken před barvením substantivními a reaktivními barvivy. Kationizovaná celulóza získá vysokou afinitu vůči anionickým barvivům, takže se docílí vysokého využití barvících lázní, sníží se zabarvení odpadních vod, sníží se spotřeba vody a energie potřebné k praní po barvení, docílí se lepší fixace barviva a tím i lepších stálostí vybarvení.
REFAKTAN DLN 1 přenašeč pro barvení polyesterových vláken a jejich směsí disperzními barvivy.
Refaktan EBV používá se v textilním průmyslu pro kontinuální barvení vlny a PAD, pro postřik vlněné příze a pro polokontinuální barvení celulózových materiálů
REFAKTAN EC ve škrobárenském a papírenském průmyslu jako prostředek ke kationizaci škrobů, popř. jiných polysacharidických materiálů (např. hemicelulóz, manogalaktanů, glukomananů).
Refaktan FIX fixační přípravek pro barviva a třísloviny. Je vhodný jak pro barvení, tak pro suspenzní polymerace. Stabilizace disperzí
REFAKTAN K prostředek ke kationizaci škrobů, příp. jiných polysacharidických materiálů (např. hemicelulóz, manogalaktanů, glukomananů apod.) ve škrobárenském a papírenském průmyslu. V papírenském průmyslu se používá též jako prostředek ke zvýšení pevnosti za mokra papírů a lepenek.
RETAPON DN je určen pro použití v různých stupních textilní výroby pro předúpravu, praní, detašování, rozpouštění tuků a olejů, odstraňování smolných špiček vlny, odstraňování z pryskyřičnatělých mastících přípravků, šlichet, pro odstraňování asfaltových skvrn, otěrů od kovových součástí strojů a grafitového znečištění.
RETAPON TC
RETOSTAN B je flokulační a retenční přípravek používaný v papírenském průmyslu a na čistírnách odpadních vod
RETOSTAN FL v odpadních vodách v textilním a papírenském průmyslu, kde je nutné vyčistit odpadní vody od zušlechťovacích přípravků. Odstraňuje těžké kovy vázané v barvivech.
Spolapon 26% základní surovina pro výrobu mycích, čisticích a pracích přípravků stejně tak jako kosmetických přípravků určených k osobní hygieně (vlasové šampony, tekutá mýdla, koupelové pěny apod.). V průmyslu se též používá jako čisticí a emulgační prostředek
Špikovací olej na vlnu v textilním průmyslu při zpracování textilních vláken, jako je vlna, PES, PES/ba, směsí, apod. Poskytuje stejnoměrný nános, usnadňuje spřádání vláken, maštění vločky, zabraňuje prášivosti a vzniku statické elektřiny
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz