Hledání dle kritérií

Strojírenství

ALMIPAL ČT 1 k čištění a odmašťování silně znečištěných ploch a povrchů z nerezové oceli, běžné oceli, keramiky a umělých hmot a jiných materiálů, které odolávají alkalickému prostředí
Bent OP k mytí silně zaolejovaných mastných strojů, motorů, předmětů apod. V ředěném stavu se používá k mytí všech druhů podlahových krytin, okenních rámů, odstranění much ze skel automobilů apod.
EBOL CN 4 čisticí a odmašťovací přípravek v oblasti čištění motorových vozidel (např. disků kol automobilů, karoserií apod.), strojů a strojních, těžko přístupných součástí. Jedná se např. o součásti, znečištěných oleji na bázi řepkového oleje apod.
EBOL DEKARB průmyslový prostředek pro plochy znečištěné tvrdým černým povlakem karbonu, na odstraňování mastnoty a starých nátěrů z kovových povrchů a na čištění různých materiálů
EBOL DKB Průmyslový čisticí prostředek se zvýšenou čisticí schopností pro plochy znečištěné tvrdým černým povlakem karbonu. Vodný roztok povrchově aktivních látek a 2-Aminoethanolu.
EBOL KCO vysoce účinný čisticí přípravek. Používá se na čištění nenasákavých povrchů. Lze jej doporučit na podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích nákladních vozidel, v hangárech, balírnách masa, tiskárnách, průmyslových závodech, dílnách apod.
EBOL LMM inhibitor koroze k ochraně železných i neželezných kovů před korozí (ocel, hliník, měď, mosaz apod.). EBOL LMM se adsorbuje na povrch kovu, kde tvoří velmi tenkou ochrannou vrstvu.
IDAZOX HB 20 obráběcí kapalina při obrábění a broušení kovů, je určený k obrábění většiny kovů (i neželezných a jejich slitin) na konvenčních obráběcích zařízeních, na NC, ale i na CNC strojích a centrech, pro středně těžké a těžké obráběcí operace. Vhodný též pro vrtání, řezání a broušení.
IDAZOX HB 30 Směs minerálního oleje, antikorozního přípravku a emulgátoru s přísadou baktericidu. Vhodný též pro vrtání, řezání a broušení, má velmi dobré mazací vlastnosti, zajišťuje dlouhou životnost nástrojů.
IDAZOX PS 4150 řezná kapalina pro všechny typy třískového obrábění železa, oceli, nerezu, hliníku a dalších neželezných kovů. Vhodný je též pro centrální systémy (CNC) a pro klasické obráběcí zařízení
Indakor 2-0 inhibitor koroze rozpustný v minerálních olejích a dobře dispergovatelný do vodou ředitelných nátěrových hmot
INDAKOR D aditivum k ochraně proti korozi pro syntetické brousící chladicí kapaliny, chladící mazací prostředky, hydraulické kapaliny, odmašťovací lázně.
INDAKOR FM jako antikorozní prostředek pro vodné systémy a pro vodou ředitelné nátěrové hmoty.
INDAKOR LAM používá se jako inhibitor koroze a je určený zejména pro teplosměnné vodné okruhy, krátkodobou ochranu kovových materiálů při venkovním skladování
INDAKOR ZK inhibitor koroze rozpustný v minerálních olejích; účinný prostředek k dočasné ochraně kovů proti korozi a ochraně železných i neželezných kovů proti korozi v podmínkách 100 % relativní vlhkosti a částečně i v prostředí kyselin a solí (např. chloridů), vůči akumulátorové kyselině sírové.
KORYNT 30CN Průmyslový nepěnivý odmašťovací prostředek. Používá se ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.
KORYNT 3160 pasivační prostředek pro železo, ocel i litinu. Střednědobě zabezpečuje ochranu proti korozi. Pasivační lázeň se aplikuje postřikem nebo ponorem. Přípravek lze též použít na čištění mosazných předmětů.
KORYNT 5115 je určen pro zlepšení korozní odolnosti, přilnavosti laků ke kovovému povrchu a k zamezení pronikání rzi pod lakovou vrstvu
Korynt ALCAR-1 používá se na mytí motorových a tramvajových vozidel
KORYNT CD1 je kyselý čisticí přípravek, určený speciálně na předmytí a mytí železničních kolejových vozidel
KORYNT CLEANER čistící a odmašťovací přípravek určený pro průmyslové použití. Využívá se pro čištění pomocí postřikových čisticích strojů i k tlakovému a ultrazvukovému čištění a odmašťování v průmyslové i v terciální sféře. 
KORYNT CLEANER 60/CH35 komplexní čisticí a konzervační činidlo, které vyniká tradičními čisticími a odmašťovacími vlastnostmi alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinu a navíc je obohaceno přídavkem speciálního lubrikantu, zajištujícího dočasnou ochranu vyčištěného povrchu.
KORYNT CV II účinný a efektivní koncentrovaný nepěnivý prostředek, určený pro odstraňování vápenných inkrustací z výměníků a jiných tepelných zařízení (teplovodních ohřívačů, potrubí, boilerů, kotlů, chladících věží, rozvodů vody a k čištění dalších zařízení v různých průmyslových odvětvích).
KORYNT D30 lze použít jako rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí.
KORYNT D60 organické rozpouštědlo a ředidlo ve výrobách pryží, barev, čisticích a odmašťovacích směsí.
KORYNT ECS používá se jako průmyslový odmašťovací prostředek. Vzhledem ke své omezené pěnivosti a účinnosti je zvláště vhodný pro vysokotlaké čisticí systémy.
KORYNT ENGINE CLEANER k čištění a odmaštění motorů automobilů a dalších strojních součástí. S vodou vytváří krátkodobě až střednědobě stabilní emulze, které se používají na bezoplachové emulzní odmašťování kovů před nátěrem
Korynt hard cleaner průmyslový odmašťovací prostředek. Používá se ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.
KORYNT HB průmyslový čisticí přípravek, určený k čištění motorových součástí vozidel, průmyslových strojů a dalších součástek a zařízení ve strojírenském a opravárenském průmyslu. Lze jej také použít k odstraňování použitých a znečištěných řezných a obráběcích emulzí a kapalin z uzavřených systémů.
KORYNT CH 50-50 určený speciálně na odmašťování ocelových drátů, určených do kordů pneumatik
KORYNT CH 6006 k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících. K odmašťování a vyčištění kovových ploch, strojních součástí apod.
KORYNT IP používá se ve zředěném stavu ve strojírenském průmyslu pro odmašťová­ní a mytí strojů, strojních součástek a výrobků, u kterých je třeba zajistit důkladné odmaštění
KORYNT LIN průmyslový nepěnivý odmašťovací prostředek se zvýšenou inhibicí koroze pro litinu. Běžně se používá pro odmašťová­ní a mytí všech litinových povrchů, znečištěných oleji s mechanickými nečistotami
KORYNT ODREZOVAČ odrezovací prostředek pro železo, ocel a litinu před úpravou jejich povrchu nátěrovými hmotami. Odstraňování rzi na povrchu železa a jeho slitin jak ponorem, tak i postřikem
KORYNT PUNTO KORYNT PUNTO se používá k odstranění žvýkaček zvláště z povrchů koženky, sedačky, sklo, okna, kovové plochy, ostatní plochy (domovní zdi, keramické obklady, obkladový kámen, apod.)
KORYNT PVC používá se v oblasti údržby podlahových systémů k odstranění starých vrstev polymerních leštěnek, případně z dlažby a laminátových podlah. Není vhodný pro použití na linolea.
KORYNT SIS 185
KORYNT SUELO Čisticí přípravek KORYNT SUELO se používá hlavně pro strojní a ruční mytí silně znečištěných ploch, zvláště podlahových povrchů. Je vhodný pro tyto povrchy - PVC, plasty, koženky, dlažby glazované i neglazované, smaltované a lakované povrchy, teraco, přírodní kámen, plastbetonové povrchy, umakart apod.
KORYNT TINTE Používá se k odstranění graffiti a sprejových značek z karoserií vozů, koženek, sedaček, sklo, plasty, umakyrty, ostatní plochy (domovní zdi, keramické obklady, obkladový kámen, apod.)
RISTIN NEF slouží k ochraně zařízení vystavených vlivům agresivního prostředí kyselé, zásadité a kyselé mírně oxidační povahy
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz