Hledání dle kritérií

Refaktan FIX

Vodný roztok kyanoguanidinu, polymeru s formaldehydem.

Pužívá se v textilním, papírenském a kožedělném průmyslu jako fixační přípravek pro barviva a třísloviny. Je vhodný jak pro barvení, tak pro suspenzní polymerace. S úspěchem se používá též na stabilizaci disperzí. Je silně kationtová povrchově aktivní látka, která působí na povrchový záporný náboj většiny typů vláken i na záporné náboje aniontových barviv, tříslovin a dalších zušlechťovacích přípravků. Tvoří s nimi těžko rozpustné sloučeniny. Snižuje též špinění povrchu vláken.

Účel použitíUstalování
Vlastnostiionogenita kationaktivní
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz