Hledání dle kritérií

KORYNT TINTE

používá se k odstranění graffiti a sprejových značek z karoserií vozů, koženek, sedaček apod.

Charakteristika výrobku

KORYNT TINTE je směs organických rozpouštědel a povrchově aktivních látek.

Použití

KORYNT TINTE se používá k odstranění graffiti a  sprejových značek zvláště z těchto povrchů:

 • ·     karosérie vozů
 • ·     koženky, sedačky
 • ·     sklo, okna
 • ·     umakarty, plasty
 • ·     ostatní plochy (domovní zdi, keramické obklady, obkladový kámen, apod.)
 • Vlastnosti výrobku

  Bezbarvá až slabě nažloutlá, nízkoviskozní kapalina charakteristického zápachu.

  Obsah organických rozpouštědel

  charakteristika 

  jednotka

  hodnota

  hustota produktu

  g.cm-3

  0,850

  obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

  kg/kg produktu

  0,98

  obsah celkového organického uhlíku

  kg/kg produktu

  0,607

  obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

  % objemové

  -

  KORYNT TINTE  musí vyhovovat těmto znakům jakosti:

  Znak jakosti 

  Hodnota

  Metodika stanovení

  Hustota 20 °C

  830 až 880 kg.m-3

  ČSN EN ISO 2811-1

  Zpracování výrobku

  Přípravek je určen na odstraňování graffiti z železničních vagónů, karosérií aut umakartových povrchů, okenních rámů, dopravního značení a dalších povrchů. Na natřeném povrchu, jako je např. karosérie auta, proveďte před aplikací nejprve zkoušku na málo viditelném místě, abyste měli jistotu, že přípravek nepoškodí nátěr. Na karosériích může dojít k odstranění části laku.

  Postup:

  1. Nastříkejte nebo naneste přípravek na povrch a nechá se chvíli působit

  2. Použijte suchou utěrku a skvrny čistěte krouživým pohybem.

  3. Povrch omyjte ihned po aplikaci KORYNTem UNICO

  5. V případě potřeby postup několikrát opakujte.

  KORYNT TINTE odstraňuje veškeré běžně užívané přípravky pro graffiti, pouze starší kresby lihovým fixem nelze odstranit dokonale (zapuštění v materiálu, např. koženka a starší umakart). Tyto pigmenty nejsou však světlostálé a časem zcela vyblednou. Pro úspěšný výsledek nedoporučujeme před použitím KORYNTu TINTE používat jiné čisticí přípravky. KORYNT TINTE se nesmí používat na čerstvé nátěry mladší než dva měsíce. Na karosériích aut se může stát, že lak po aplikaci bude potřebovat získat nový lesk. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry. Zabraňte styku přípravku s kůží a očima. Přípravek je vysoce hořlavý, při práci nemanipulujte s otevřeným ohněm!

  Balení, skladování

  KORYNT TINTE se dodává v pozinkovaných sudech o objemu 200 litrů případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti přípravku.

  Doprava

  KORYNT TINTE  se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

  Záruční doba

  Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

  Poznámka

  Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

   

  Účel použitíodstranění graffiti, Odstraňování graffiti, Přípravky pro údržbu fasád, Studené čistící procesy
  VlastnostiAplikace ponořením, postřikem, ručně, Hořlavina I. tř. nebezpečnosti, nearomatický, Neředí se, Odstraňování nečistot, vysoce těkavý
   
  lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz