Hledání dle kritérií

KORYNT ODREZOVAČ

kyselý přípravek s kyselinou fosforečnou

Charakteristika výrobku

KORYNT ODREZOVAČ je kyselý přípravek s kyselinou fosforečnou.

Použití

KORYNT ODREZOVAČ je odrezovací prostředek pro železo, ocel a litinu před úpravou jejich povrchu nátěrovými hmotami. Odstraňuje rez na povrchu železa a jeho slitin jak ponorem, tak i postřikem. Po odstranění rzi a oplachu vodou je povrch kovu pokryt mikrovrstvou komplexů železa, která slouží jako krátkodobá ochrana proti korozi.

Vlastnosti výrobku

KORYNT ODREZOVAČ je nažloutlá, mírně viskózní kapalina kyselé reakce.

KORYNT ODREZOVAČ musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota 20 °C v kg.m-3

1190 až 1210

PN-ZM 195/2001

Viskozita 20 °C v mPa.s

5 až 20

PN-ZM 195/2001

pH 1% roztoku

2,0 až 2,5

PN-ZM 195/2001

Číslo kyselosti v mg KOH/g

180 až 210

PN-ZM 195/2001

Zpracování výrobku

KORYNT odrezovač se používá v neředěné formě a po jeho použití následuje vždy oplach vodou. Pracovní teplota lázně je 15 až 30 °C. Doba odrezení  je 5 až 30 minut podle stupně koroze odrezovaného materiálu. Rychlost odrezení je možno zvýšit mícháním, nebo zvýšením teploty odrezovací lázně, nebo obojím.  Po odrezení musí vždy následovat oplach vodou. Pro střednědobou ochranu proti korozi je nutné použít KORYNT 3160.

Balení, skladování

KORYNT ODREZOVAČ se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

KORYNT ODREZOVAČ se dopravuje v krytých dopravních prostředcích v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíodstranění rzi ze železa, oceli a litiny, odstranění rzi ze železa, oceli a litiny, předúprava pro lakování
VlastnostiAlkalický, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Odmašťovače kyselé, Ředitelné
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz