Hledání dle kritérií

KORYNT IP

synergická směs neiontových povrchově aktivních látek a kvarterní sloučeniny s korozně-inhibičními schopnostmi ve vodném prostředí

Charakteristika výrobku

KORYNT IP je synergická směs neiontových povrchově aktivních látek a kvarterní sloučeniny s korozně-inhibičními schopnostmi ve vodném prostředí. Používá se jako průmyslový odmašťovací prostředek.

Použití

KORYNT IP se běžně používá ve zředěném stavu ve strojírenském průmyslu pro odmašťová­ní a mytí strojů, strojních součástek a výrobků, u kterých je třeba zajistit důkladné odmaštění.

Vlastnosti výrobku

KORYNT IP je nažloutlá, nízkoviskózní kapalina, biologicky rozložitelná. Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných nebo aromatických uhlovodíků. Prostředek neobsahuje chlorované uhlovodíky, fosfáty ani jiné látky na ropné bázi. Je neomezeně mísitelný vodou bez závislosti na její tvrdosti již za studena.

KORYNT IP musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 13

PN-ZM 192/2001

pH 1 % roztoku

9 až 11

PN-ZM 192/2001

Zpracování výrobku

Doporučené ředění KORYNTu IP je 1 díl koncentrátu a 20 až 50 dílů vody, dle zamaštění. Při silnějším zamaštění je možno používat vyšší koncentrace KORYNTu IP ve vodě. Připravený roztok je možno aplikovat ponorem, tlakově nebo omytím s použitím teplé i studené vody. S vyšší teplotou cca 40 °C  se zvyšuje účinnost odmaštění. Po ukončení odmašťování není nutné plochy oplachovat. Pro potravinářský průmysl oplach doporučujeme.

Balení, skladování

KORYNT IP se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

KORYNT IP se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíČištění strojů, součástek, podlah , Odmašťovací prostředky pro stavebnictví, Odstraňování oleje, mastného prachu, tuku, vazelíny apod., Průmyslové odmašťovadlo
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, bezoplachový, Nepěnivý prostředek, Odstraňuje mastnotu a oleje, Ředění 1:20 - 1:50, Ředitelné
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz