Hledání dle kritérií

KORYNT HARD CLEANER

Vysoce koncentrovaná synergická směs povrchově aktivních látek a organického rozpouštědla. Průmyslový odmašťovací prostředek. Používá se ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.

Charakteristika výrobku


Vysoce koncentrovaná synergická alkalická směs povrchově aktivních a komplexotvorných látek.


Použití


Průmyslový odmašťovací prostředek. Používá se ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s

mechanickými nečistotami.


Vlastnosti výrobku


KORYNT HARD CLEANER je nízkoviskózní, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru. Při teplotách nižších než +10 °C se může

výrobek zakalit a může se odloučit pevný podíl, který se po temperaci na +40 °C a důkladné homogenizaci opět rozpustí a přípravek lze použít beze změny

aplikačních vlastností.

 

KORYNT HARD CLEANER  musí vyhovovat těmto znakům kvality:


Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah sušiny v %        

min. 30

PN-ZM 580/2010

pH 1% roztoku

11,5 až 12,5

PN-ZM 580/2010

Zpracování výrobku


KORYNT HARD CLEANER  je dobře mísitelný se studenou vodou. Doporučená koncentrace přípravku v odmašťovací lázni je 0,3 až 1 %, pracovní teplota lázně je

cca od  30 °C. V případě, že se používá na odmašťování výrobků, kde je třeba zajistit krátkodobou ochranu povrchu proti korozi, přidává se do odmašťovací

lázně pasivační prostředek EBOL LMM v koncentraci 0,1 až 1,0 %

 

Balení, skladování


KORYNT HARD CLEANER  se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech

chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +20 až +30 oC.

 

Doprava


KORYNT HARD CLEANER se dopravuje krytými dopravními prostředky za dodržení předpisů ADR/RID.

 

Záruční doba


Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

 

Poznámka


Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně

poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.V případě vysazení pevného podílu z výrobku v obalu lze doporučit odlití kapalné fáze do jiné nádoby a pevnou fázi v obalu rozpustit v čisté vodě o teplotě 40 až 60 °C. Rozpuštěnou pevnou fázi pak použijeme k ředění koncentrované kapalné fáze KORYNT HARD CLEANER před jeho vlastním použitím.

 

Účel použitíOdstraňování oleje, mastného prachu, tuku, vazelíny apod., Průmyslové odmašťovadlo, víceúčelový produkt
VlastnostiAlkalické, Ředění 1:20 - 1:50
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz