Hledání dle kritérií

KORYNT 3160

Vodný roztok modifikovaných amoniových sloučenin.Jedná se o pasivační prostředek pro železo, ocel i litinu.

Charakteristika výrobku

KORYNT 3160 je vodný roztok modifikovaných amoniových sloučenin.

Použití

KORYNT 3160 je pasivační prostředek pro železo, ocel i litinu. Střednědobě zabezpečuje ochranu proti korozi. Pasivační lázeň se aplikuje postřikem nebo ponorem. Přípravek lze též použít na čištění mosazných předmětů.

Vlastnosti výrobku

KORYNT 3160 je nažloutlá, středně viskózní kapalina neomezeně mísitelná s vodou.

KORYNT 3160 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Celková alkalita v mg KOH/g     

260 až 280

PN-ZM 185/2001

pH 0,5% vodného roztoku

max. 10

PN-ZM 185/2001

Hustota 20 °C v kg.m-3

1100 až 1200

ČSN EN ISO 2811-1

Zpracování výrobku

KORYNT 3160 je dobře rozpustný ve studené vodě. Doporučená koncentrace pasivační lázně je 0,5 až 1,5 % (5 až 15 litrů přípravku na 1000 litrů lázně), při teplotě pasivace 30 až 40 °C a pracovní době 3 až 5 min. Při nižších pracovních teplotách je nutné koncentraci přípravku zvýšit a dobu působení prodloužit. Pracovní lázeň během používání „vyčerpává“- snižuje se obsah účinné látky, proto je potřeba kontrolovat její obsah. Tato kontrola se provádí stanovením alkalické bodovitosti lázně.

Balení, skladování

KORYNT 3160 se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé působení nižších teplot, např. při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

KORYNT 3160 se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíPasivační (železo, ocel)
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, obsah nhibitoru koroze, Ředění 1:20 - 1:50, Ředitelné
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz