Hledání dle kritérií

KORYNT 30CN

Synergická směs povrchově aktivních látek. Průmyslový, nepěnivý odmašťovací prostředek.

Charakteristika výrobku

Synergická směs povrchově aktivních látek a glykolu.

Použití

Průmyslový nepěnivý odmašťovací prostředek. Používá se ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.

Vlastnosti výrobku

KORYNT 30 CN je středně viskózní, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru.

KORYNT 30 CN musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah sušiny v %        

14,8 až 15,8

PN-ZM 286/2002

pH 1% roztoku

5 až 7

PN-ZM 286/2002

Zpracování výrobku

KORYNT 30 CN je dobře mísitelný se studenou vodou. Doporučená koncentrace přípravku v odmašťovací lázni je 1 až 3 %, pracovní teplota lázně je cca od 30 °C. V případě, že se používá na odmašťování výrobků, kde je třeba zajistit krátkodobou ochranu povrchu proti korozi, přidává se do odmašťovací lázně pasivační prostředek KORYNT 3160 v koncentraci 0,5 až 1,5 %.

Balení, skladování

KORYNT 30 CN se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

KORYNT 30 CN se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.


Účel použitíOdmašťovací prostředky pro stavebnictví, Odstraňování oleje, mastného prachu, tuku, vazelíny apod., Průmyslové odmašťovadlo
VlastnostiAlkalický, antimikrobiální, Nepěnivé, Nepěnivý prostředek, Odmašťovače kyselé, Odstraňuje mastnotu a oleje, Pěnivý prostředek, ředění 1:100 - 1:330, vysokotlaké číštění
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz