Hledání dle kritérií

INDAKOR LAM

modifikovaná trietanolaminová sůl kyseliny aminokapronové

Charakteristika výrobku

INDAKOR LAM je modifikovaná trietanolaminová sůl kyseliny aminokapronové.

Použití

INDAKOR LAM se používá jako inhibitor koroze. určený zejména pro teplosměnné vodné okruhy, krátkodobou ochranu kovových materiálů při venkovním skladování. Dále slouží jako přísada do antikorozních vodou ředitelných barev apod. Je účinný v koncentraci 0,5 až 4 %. Při této koncentraci se pH pohybuje od 8,5 do 10,5 .

Vlastnosti výrobku

INDAKOR LAM je nažloutlá, středně viskózní kapalina neomezeně mísitelná s vodou.

INDAKOR LAM musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Celková alkalita v mg KOH/g     

120 až 140

PN-ZM 170/2001

pH 2% vodného roztoku

max. 10

PN-ZM 170/2001

Pěnivost

vyhovuje předepsané zkoušce

PN-ZM 170/2001

Stálost 10% roztoku

vyhovuje předepsané zkoušce

PN-ZM 170/2001

Zpracování výrobku

INDAKOR LAM je určený zejména pro teplosměnné vodné okruhy, krátkodobou ochranu kovových materiálů při venkovním skladování.

 Příklad dávkování: Do 800 litrové nádrže se dávkuje 20 litrů IDAKORU LAM. Během proozu je nutné kontrolovat pH, které se musí pohybovat kolem 8. Pokud pH klesne pod tuto hranici, je nutné přidat další INDAKOR LAM.

INDAKOR LAM dále slouží jako přísada do antikorozních vodou ředitelných barev apod. Je účinný v koncentraci 0,5 až 4 %. Při této koncentraci se pH pohybuje od 8,5 do 10,5. INDAKOR LAM není vhodný pro systémy, které obsahují součásti z mědi a ze slitin mědi (bronzu a mosazi).

Balení, skladování

INDAKOR LAM se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé působení nižších teplot, např. při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

INDAKOR LAM se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění a doba použitelnosti 24 měsíců od data

výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitíGlykolové systémy, Teplosměnné okruhy, Vodné systémy
VlastnostiOchrana kovů při venkovních podmínkách
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz