Hledání dle kritérií

EBOLIT SIL

roztok methylfenylsilikonové pryskyřice v toluenu s obsahem pigmentů a plniv

Charakteristika výrobku

EBOLIT SIL je roztok methylfenylsilikonové pryskyřice v toluenu s obsahem pigmentů a plniv.

Použití

EBOLIT SIL se používá se jako vysoce tepelně odolná nátěrová hmota s tepelnou odolností nad 500 °C. Dále se používá jako elektroizolační lak při výrobě elektrických motorů a při izolaci elektrických točivých strojů určených pro trvale vlhké prostředí. Bez tepelného vytvrzení nezasychá (je lepivý) po vytvrzení vytváří pružný a částečně elastický film.

Vlastnosti výrobku

Viskózní kapalina zbarvená podle použitého pigmentu.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

1,4100

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,353

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,318

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

46,10

EBOLIT SIL musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

55 až 65

PN-ZM 611/2011

Konzistence F4/23 °C

120 až 250

ČSN EN ISO 2431

Zpracování výrobku

Nanášení nátěru štětcem, máčením nebo stříkáním, zpravidla více vrstev. Sušení na vzduchu nebo v sušárně. Po usušení vypálení při 250 °C po dobu 1 hodiny nebo při 260 °C po dobu 40 minut. Před každým použitím je nutné výrobek řádně promíchat!

Balení, skladování

EBOLIT SIL se dodává v plechovkách o objemu 5 nebo 10 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy a v sou-ladu s ČSN 65 0201. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Doprava

EBOLIT SIL se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

VlastnostiJednosložkové nátěry, nátěr, Ochrana kovů, Ředitelné nátěrové hmoty, Žáruvzdornost
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz