Hledání dle kritérií

EBOLIT FFK

EBOLIT FFK se používá ve stavebnictví jako pojivo pro keramické izolační materiály, zejména pro skelná a minerální vlákna.

Charakteristika výrobku

EBOLIT FFK je vodný roztok fenolformaldehydové pryskyřice rezolového typu.

Použití

EBOLIT FFK se používá ve stavebnictví jako pojivo pro keramické izolační materiály, zejména pro skelná a minerální vlákna.

Vlastnosti výrobku

Červenohnědá čirá kapalina, s vodou mísitelná.

EBOLIT FFK musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v % (1 hod. při 135 °C)

44 až 50

PN-ZM 490/2008

pH vodného roztoku 1:1

8,5 – 9,5

PN-ZM 490/2008

Volný formaldehyd v %

max. 8,5

PN-ZM 490/2008

Mísitelnost s vodou

min. 1:25

PN-ZM 490/2008

Zpracování výrobku

Vzhledem k reaktivitě výrobku je EBOLIT FFK nutno dopravovat a skladovat při teplotě 8 až 15 °C (viz dále). Před zpracováním se výrobek ředí vodou na požadovanou koncentraci podle předpisu výrobce, možno jej míchat s dalšími přísadami – čpavková voda, amonné soli atd. Naimpregnovaná minerální vlna se vysuší a při teplotě cca 200 °C dojde k vytužení obsažené fenolformaldehydové pryskyřice a dosažení požadovaných vlastností.

Balení, skladování

EBOLIT FFK se dodává zpravidla v chlazených autocisternách nebo v chlazených železničních cisternách s doporučenou expediční teplotou 8 až 15 °C. Při této teplotě jej doporučujeme i skladovat. Skladovací doba je 1 měsíc při dodržení teplotních podmínek.

Doprava

EBOLIT FFK se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 1 měsíc od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

VlastnostiJednosložkové izolační materiály, Odolnost izolačních materiálů v alkalickém prostředí, Odolnost izolačních materiálů vůči anorganickým kyselinám, Odolnost izolačních materiálů vůči organickým kyselinám
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz