Hledání dle kritérií

EBOLIT E30

Korozně odolný pokládací a spárovací tmel na epoxidové bázi

Charakteristika výrobku

EBOLIT E30 je epoxidový pokládací a spárovací tmel, vhodný k přípravě chemicky odolných vyzdívek a podlah vystavených zejména působení alkálií.

Použití

EBOLIT E 30 se zpracovává ve směsi s Tvrdidlem P 11, T 410 nebo pro nízké teploty s Tvrdidlem MK na tixotropní lepicí a spárovací tmel.

Vlastnosti výrobku

Tixotropní pasta šedé barvy.

Vlastnosti vytvrzené ho tmelu s TVRDIDLEM P 11 - vytvrzováno 14 dní pri teplote 25 °C
Mez pevnosti v tlaku v MPamin. 60,0
Prídržnou k betonu v MPamin. 1,5


EBOLIT E30 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvalityHodnotaMetodika stanovení
Epoxidový ekvivalent v g.mol-1667 až 740ČSN EN ISO 3001
Epoxidový ekvivalent v mol/1000 g1,25 až 1,50ČSN EN ISO 3001
Vytvrzení tmelu při 20 oC v hodinách3 až 24ČSN EN ISO 3001

Zpracování výrobku

EBOLIT E 30 se pro aplikaci vytvrzuje následujícími tvrdidly na 100 hm. dílů EBOLITU E 30

TVRDIDLO P11 3 hm. díly (min. 15 °C)
TVRDIDLO T 410 5 hm. dílů (min. 15 °C)
TVRDIDLO MK 9 hm. dílů

Doporučujeme namíchat vždy jen takové množství tmelu, aby jej bylo možno zpracovat do 30 minut. Mísení tmelu je výhodné provádět v polyetylenových nádobách, které se snadno čistí od zbytků tmelu.

Podmínky k aplikacím tmelu Ebolit E 30 pro chemickou vyzdívku:

a) Betonové nebo cihlové podklady s cementovou omítkou pro prováděné chemické vyzdívky musí být zcela suché, dobře izolované proti vodě a vnější vlhkosti, obvykle kvalitní asfaltovou izolací. Je to důležité zejména v případě výskytu agresívních vod. Podklady musí být dostatečně staticky dimenzovány pro dané zatížení.

b) Betonové nebo cihlové podklady s cementovou omítkou doporučujeme před provedením chemické vyzdívky opatřit nepropustnou chemicky odolnou membránou, obvykle v podobě asfaltové izolace, příp. fólií z PVC, kaučuku, opanolu nebo polyetylénu. Důvodem tohoto opatření je zamezit napadení a zničení podkladu např. betonu, korozivním médiem (kyselinami) při eventuálním mechanickém porušení těsnosti provedené chemické vyzdívky v tmelených spárách.

c) Spáry vyzdívek musí být před tmelením zcela suché, prosté prachu a mastnoty. Během spárování a tvrzení tmelu musí být prováděné dílo chráněno před vlivem páry nebo vody. Šířku spár volíme obvykle v rozsahu 6 až 10 mm. Hotové spáry se po 24 hodinách (20 °C) přetírají čerstvě namíchaným tmelem. Zlepší se tak po vytvrdnutí podstatně jak vodotěsnost, tak otěruvzdornost tmelu ve spárách.

d) Pro mísení tmelu je nutno použít čisté a suché nádoby a nářadí. Zcela nežádoucí je znečištění cementem, vápnem nebo jinými látkami alkalické povahy.

e) Provedené chemické vyzdívky nesmějí být vystaveny korozivním vlivům dříve, dokud nejsou tmely ve spárách dokonale vytvrzeny.Chemická odolnost vytvrzeného tmelu Ebolit E30. Vytvrzený tmel Ebolit E 30 dobře odolává minerálním olejům a nepolárním rozpouštědlům, koncentrovaným hydroxidům (sodnému i draselnému), zředěným minerálním kyselinám. Neodolává zejména ketonům, kyselině mravenčí a octové.

Balení, skladování

EBOLIT E30 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT E30 se dopravuje v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně
poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitíPokládací tmel, Spárovací tmel
VlastnostiDvojsložkové izolační materiály, Odolnost izolačních materiálů v alkalickém prostředí, Odolnost izolačních materiálů vůči anorganickým kyselinám
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz