Hledání dle kritérií

EBOLIT ALU

vodný roztok dihydrogenfosforečnanu hlinitého

Charakteristika výrobku

EBOLIT ALU je vodný roztok dihydrogenfosforečnanu hlinitého (CAS: 13530-50-2).

Použití

EBOLIT ALU se používá jako pojivo při výrobě

- Žáruvzdorných tvarovaných materiálů

- Dusacích směsí

- Vysoce kvalitní keramiky

- Tmelů a nehořlavých materiálů

- Žáruvzdorných a antikorozních nátěrů a past

- Keramických izolací

- Vysoce pevnostních žárobetonů

- Licích forem apod.

Vlastnosti výrobku

EBOLIT ALU je při normální teplotě bezbarvá až slabě nažloutlá, čirá až slabě opalescentní kapalina. S vodou je neomezeně mísitelná.

EBOLIT ALU musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvalityHodnotaMetodika stanovení
pH 2% roztoku2,0 až 2,5PN-ZM 554/2010
Obsah Al2O3 v %min. 8PN-ZM 554/2010
Obsah P2O5 v %34 až 36PN-ZM 554/2010
Hustota při 20 °C1460 až 1520ČSN 65 0342

Zpracování výrobku

EBOLIT ALU je středně viskózní kapalina, kyselé reakce, nehořlavá. Při zahřívání nad teplotu 200 °C vzniká přídavná chemická vazba, související s tvorbou polymerních fosfátů. Fosfátová vazba pak odolává zvyšování teploty až do vytvoření keramické vazby. Žáruvzdorné hmoty a tvarovky s pojivem EBOLIT ALU vykazují proto již při nízkých teplotách vysokou pevnost, které lze jinak docílit pouze keramickou vazbou. Při práci doporučujeme používat ochranné rukavice (např. PVC) a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Balení, skladování

EBOLIT ALU se obvykle dodává volně ložený v nerezových cisternách, v PE sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v
uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

EBOLIT ALU se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně
poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitípojivo
VlastnostiJednosložkové izolační materiály, Odolnost izolačních materiálů v alkalickém prostředí
SložkaCAS:Einecs:INCI:
dihydrogenfosforečnan hlinitý13530-50-2
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz