Hledání dle kritérií

EBOLIT 511

určen pro penetrace a impregnace porézních hmot (beton, dřevo, papírů apod.). Penetrační směs se připraví důkladným promícháním Ebolitu 511 a TVRDIDLA.

Charakteristika výrobku

Roztok nízkomolekulární epoxidové pryskyřice v organickém rozpouštědle.

Použití

EBOLIT 511 je určen pro penetrace a impregnace porézních hmot (beton, dřevo, papírů apod.). Penetrační směs se připraví důkladným promícháním Ebolitu 511 a TVRDIDLA. EBOLIT 511 se aplikuje zásadně na čistý podklad zbavený tukových a mechanických nečistot. Podle kvality povrchu se nátěr provádí v jedné nebo ve více vrstvách. Při penetraci betonového podkladu (musí odpovídat ČSN 74 4505) pro aplikaci lité podlahoviny nebo polymerbetonu nesmí vzniknout na povrchu betonu vrstva laku. Penetrace se provádí pouze do nenasákavosti betonového podkladu.

Vlastnosti výrobku

Bezbarvá až světle žlutá nízkoviskózní kapalina charakteristického zápachu, s vodou nemísitelná. Je ředitelná acetonem, toluenem a butylacetátem.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,980

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,50

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,310

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

36,7

EBOLIT 511 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah netěkavých látek v %

50 ± 3,0

PN-ZM 525/2009

Epoxidový ekvivalent v sušině v g.mol-1  

max. 188,5

ČSN EN ISO 3001

Epoxidový index v sušině v mol/1000 g

min. 5,3

ČSN EN ISO 3001

EBOLIT 511 se pro aplikaci vytvrzuje následujícími tvrdidly na 100 hm. dílů EBOLITu 511

TVRDIDLO P11                                    

6,3 hm. dílů

TVRDIDLO T 410                                 

11,5 hm. dílů

TVRDIDLO P22                        

11,5 hm. dílů

TVRDIDLO MK                         

16,5 hm. dílů

Příprava podkladu

Podklad pro penetrační nátěr musí být zbaven všech mechanických nečistot, potřísnění olejem, tuky a jinými nečistotami, které by mohly nepříznivě ovlivnit přilnavost. Podle potřeby je možno podklad otryskat pískem, ožehnout plamenem, opracovat frézou nebo obrousit.

Zpracování výrobku

EBOLIT 511 jako penetrační lak vznikne dokonalým promícháním obou složek (EBOLITu 101 a tvrdidla). Životnost kompozice pryskyřice a tvrdidla je cca 24 hodin. Aplikace penetračního nátěru se provádí některou z obvyklých nátěrových metod - nátěrem štětcem, příp. asfaltérskými košťaty, stříkáním, máčením atd. Minimální teplota, při které lze penetrovat, je 15 °C. Při nižších teplotách se prodlužuje doba vytvrzení. Za normálních podmínek, při 20 °C je doba vytvrzení do 24 hodin.  Při nanášení dbáme, aby podklad byl nasycen, ale nevytvářela se na jeho povrchu zaschlá vrstva laku. Obvykle postačí jeden nátěr.  Mytí a čištění pracovního nářadí se provádí ihned po ukončení práce organickým rozpouštědlem (aceton, toluen, butylacetát).

Spotřeba EBOLITu 101: Spotřeba kompozice EBOLITu 101 na beton činí 300 až 800 g/m2 při jednom nátěru.

Balení, skladování

EBOLIT 511  se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT 511 se dopravuje v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíPřípravky pro penetraci ve stavebnictví
VlastnostiDvojsložkové nátěrové hmoty, Penetrace betonu, Použití v interiéru, Ředitelné nátěrové hmoty
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz