Hledání dle kritérií

EBOLIT 105

Pojivo k výrobě epoxidových nátěrových hmot s vysokými užitnými vlastnostmi (základová antikorozní barva, vypalovací laky, impregnace betonu, nátěry kovových a dřevěných povrchů apod.)

Charakteristika výrobku

Roztok nízkomolekulární epoxidové pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel.

Použití

EBOLIT 105-A se používá jako pojivo k výrobě epoxidových nátěrových hmot s vysokými užitnými vlastnostmi, např. základová antikorozní barva, vypalovací laky, impregnace betonu, nátěry kovových a dřevěných povrchů. Jako tvrdící složka se používá Tvrdidlo T 150, Tvrdidlo T 156, Tvrdidlo T 2605.

Vlastnosti výrobku

Světle žlutá viskózní kapalina charakteristického zápachu.

Vlastnosti kompozice EBOLIT 105-A : TVRDIDLO T 150
Poměr mísení 100 : 60
Životnost kompoziceMax. 10 h

Vlastnosti vytvrzeného nátěru
Stadium zasychání S 1Max. 1,5 h
Stadium zasychání S 5Max. 8 h
Nátěr vytvrzen při laboratorní teplotě
(Tvrdost kyvadlem po 10 dnech)
Min. 50 %


Obsah organických rozpouštědel

charakteristikajednotkahodnota
hustota produktug.cm-31,055
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkemkg/kg produktu0,25
obsah celkového organického uhlíkukg/kg produktu0,304
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %% objemové68.7

EBOLIT 105 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvalityHodnotaMetodika stanovení
obsah netěkavých složek (%)74 až 76PN-ZM 568/2010
Epoxidový ekvivalent v sušině (g.mol-11,8 až 2,1ČSN EN ISO 3001
Epoxidový index (mol/1000g)476 až 555ČSN EN ISO 3001
Viskozita při 25oC3 až 6 Pa.sPN-ZM 568/2010

Zpracování výrobku

EBOLIT 105-A se pro aplikaci vytvrzuje následujícími tvrdidly na 100 hm. dílů EBOLITU 105-A:

TVRDIDLO T 15060 hm. dílů
TVRDIDLO T 15660 hm. dílů
TVRDIDLO T 260518,5 hm. dílů


Balení, skladování

EBOLIT 105-A se plní do kovových sudů o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných
před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách
nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT 105-A se dopravuje v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně
poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
VlastnostiDvojsložkové nátěrové hmoty, Použití v interiéru, Ředitelné nátěrové hmoty
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz