Hledání dle kritérií

EBOLIT 102

Roztok středněmolekulární epoxidové pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel

Charakteristika výrobku

Roztok středněmolekulární epoxidové pryskyřice ve směsi organických rozpouštědel.

Použití

EBOLIT 101 je určen pro penetrace a impregnace porézních hmot (beton, dřevo, apod.). Penetrační směs se připraví důkladným promícháním Ebolitu 101 a TVRDIDLA P 11. EBOLIT 101 se aplikuje zásadně na čistý podklad zbavený tukových a mechanických nečistot.

Vlastnosti výrobku

Bezbarvá až světle žlutá kapalina charakteristického zápachu

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,920

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,75

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,640

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

11,90

 EBOLIT 101 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah netěkavých látek v %

25 ± 2,5

PN-ZM 136/2001

Epoxidový ekvivalent v sušině v g.mol-1  

450 až 500

ČSN EN ISO 3001

Epoxidový index v mol/1000 g

2,0 až 2,22

ČSN EN ISO 3001

Konzistence 23 °C v s, pohárek 2 mm

max. 50

ČSN EN ISO 2431

Barva v mg J2/100 cm3

max. 3

ČSN 67 3011

 

Vlastnosti kompozice EBOLIT 101 - TVRDIDLO P 11

 Vlastnosti zaschlého nátěrového filmu tloušťky cca 30 mm: 

Tvrdost nátěru po 1 dnu

min. 60 %

Stadium zasychání  S 1 

do 90 minut

Stadium zasychání  S 2                                     

max. 24 hodin

 EBOLIT 101 se pro aplikaci vytvrzuje následujícími tvrdidly na 100 hm. dílů EBOLITU 101

TVRDIDLO P11                                    

1,2 hm. dílů

TVRDIDLO T 410                                 

2,5 hm. dílů

TVRDIDLO P22                        

2,5 hm. dílů

TVRDIDLO MK                         

4,5 hm. dílů

Příprava podkladu

Podklad pro penetrační nátěr musí být zbaven všech mechanických nečistot, potřísnění olejem, tuky a jinými nečistotami, které by mohly nepříznivě ovlivnit přilnavost. Podle potřeby je možno podklad otryskat pískem, ožehnout plamenem, opracovat frézou nebo obrousit.

Zpracování výrobku

EBOLIT 101 jako penetrační lak vznikne dokonalým promícháním obou složek (EBOLITu 101 a tvrdidla). Životnost kompozice pryskyřice a tvrdidla je min. 24 hodin. Aplikace penetračního nátěru se provádí některou z obvyklých nátěrových metod - nátěrem štětcem, příp. asfaltérskými košťaty, stříkáním, máčením.Vytvrzování penetračního nátěru trvá cca 24 hodin při 20 °C. Při teplotě nižší je nutno počítat s delší dobou vytvrzování. Při nanášení dbáme, aby podklad byl nasycen, ale nevytvářela se na jeho povrchu zaschlá vrstva laku. Toho docílíme zpravidla 1 nátěrem. Mytí a čištění pracovního nářadí se provádí ihned po ukončení práce organickým rozpouštědlem (ředidla S 6 300, S 6 302 ).Spotřeba EBOLITu 101. Spotřeba kompozice EBOLITu 101 na vyzrálý beton činí 100 až 110 g/m2 při jednom nátěru.

Balení, skladování

EBOLIT 101  se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech.Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOLIT 101 se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

VlastnostiDvojsložkové nátěrové hmoty, Použití v interiéru, Ředitelné nátěrové hmoty
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz