Hledání dle kritérií

EBOL SL-T - přípravek pro asféltéry

přísada do asfaltových penetračních laků a do ředěných asfaltů na obalování drti za mokra

Charakteristika výrobku

EBOL SL-T je reakční produkt vyšších karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Použití

EBOL SL-T je adhezívní přísada pro obalovny kameniva živicí a emulgátor pro přípravu asfaltových směsí. Používá při obalování kameniva živicí, k přípravě aditivovaných asfaltů a při výrobě dehtových lepenek a izolačního papíru. Přípravek zvyšuje přilnavost ředěných asfaltů na kyselé obalové drtě a na papír, obzvláště     za mokra. Roztoky v živicích snášejí dlouhodobé zahřívání (150 hodin) na 150 až 160 °C beze změny aktivity.

Vlastnosti výrobku

EBOL SL-T je neionogenní, viskózní tmavě hnědá kapalina amoniakálního zápachu. Nerozpustný ve vodě, rozpustný v polárních i nepolárních  organických rozpouštědlech. 

EBOL SL-T musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Číslo kyselosti v mg KOH/g

max. 5

PN-ZM 129/2001

Obsah dusíku v %

min. 4,8

PN-ZM 129/2001

Číslo jodové

min. 55

ČSN EN ISO 3961

Zpracování výrobku

1. Obalování drceného kameniva živicí: 0,5 % (u starších výrobků 1 %) z hmotnosti materiálu

2. Příprava aditivovaných asfaltů: 1 až 2 % z hmotnosti asfaltu

3. Výroba dehtových lepenek a izolačního papíru: 1 až 2 % z hmotnosti asfaltu

 Balení, skladování

EBOL SL-T se dodává v železných sudech o objemu 200 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. V tomto případě se před použitím doporučuje vytemperování na teplotu cca 25 °C a následná homogenizace.

Doprava

EBOL SL-T se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitíPřípravky pro asfaltéry
EBOL SL-TU přísada do asfaltových penetračních laků a do ředěných asfaltů na obalování drti za mokra
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz