Hledání dle kritérií

EBOL ORVK - čistící prostředek

vodný roztok směsi organických a anorganických kyselin a povrchově aktivních látek

Charakteristika výrobku

EBOL ORVK je vodný roztok směsi organických a anorganických kyselin a povrchově aktivních látek.

Použití

EBOL ORVK je vysoce účinný čisticí a odmašťovací přípravek, odstraňuje rez a vodní kámen. Rychle a bez námahy odstraní i hluboce usazenou špínu a zanechá povrch čistý a lesklý. Je ideální na mosaz, nerezové a keramické dřezy, vodovodní a sprchové baterie, vany, toalety, výlevky, obkladačky, skleněné a umělohmotné povrchy.

Vlastnosti výrobku

EBOL ORVK je modrá kapalina neomezeně mísitelná s vodou.  

EBOL ORVK musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 21

PN-ZM 393/2005

pH 1 % vodného roztoku

1,5 až 2,5

PN-ZM 393/2005

Zpracování výrobku

Odpovídající množství EBOLu ORVK se nalije na čištěný povrch nebo na čisticí houbičku a povrch se několikrát přetře. Na výrobky z chrómu, smaltu a nerezu se používá přípravek zředěný. Přípravek se nechá působit 2 až 5 minut a pak se důkladně opláchne čistou vodou. V případě silného znečištění postup opakujeme, případně necháme přípravek působit delší dobu. Doporučené ředění: 1 díl EBOLu ORVK zředíme 2 až 4 díly vody. Přípravek je klasifikován jako dráždivý, proto je nutno při práci používat osobní ochranné prostředky, především ochranné rukavice.

Balení, skladování

EBOL ORVK se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOL ORVK se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitína sanitární zažízení, Odstranění ztvrdlého betonu, malty, vhodný na mosaz, nerezové a keramické dřezy
VlastnostiKyselé čistící prostředky, Odstraňování nečistot
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz