Hledání dle kritérií

EBOL DEKARB

Směs povrchově aktivních látek a organických rozpouštědel

Charakteristika výrobku

Směs povrchově aktivních látek a organických rozpouštědel.

Použití

Průmyslový prostředek se zvýšenou čisticí schopností pro plochy znečištěné tvrdým černým povlakem karbonu. Přípravek se též používá na odstraňování mastnoty a starých nátěrů z kovových povrchů. Je velmi vhodný na čištění těchto materiálů - slitiny hořčíku, hliník a jeho slitiny, měď a její slitiny, ocel apod. Lze jej výhodně použít na odstraňování uvedených nánosů a nečistot např. z povrchů součástek leteckých a automobilových motorů.

Vlastnosti výrobku

EBOL DEKARB je nažloutlá kapalina. Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků, benzínu nebo ropných odmašťovacích prostředků a funguje i tam, kde tyto prostředky selhávají. Prostředek neobsahuje fenol, fosfáty a chlorované uhlovodíky. Přípravek korozně nenapadá ocel, elektron (slitina hořčíku), hliník ani měď a její slitiny.

EBOL DEKARB musí vyhovovat těmto znakům jakosti: 

Znak jakosti 

Hodnota

Metodika stanovení

pH vzorku

12,5 až 13,5

PN-ZM 364/2004

Hustota při 20 °C v kg.m-3

min. 1000

ČSN 65 0342

Zpracování výrobku

K čištění a odstraňování nátěrů se používá koncentrovaný přípravek. Voda se do výrobku přidávat nesmí! Přidání vody je nežádoucí z důvodů možného korozního napadení čištěných výrobků. Nejvhodnější aplikací je ponor čištěného výrobku nebo materiálu do koncentrovaného přípravku EBOL DEKARB. Na doplňování lázně je vhodné mít v rezervě EBOL DEKARB v množství cca 25 % celkového objemu lázně. Přípravek lze používat jak při normální, tak při zvýšené teplotě. Čím je vyšší teplota lázně, tím je účinek rychlejší. Přípravek lze zahřát až na teplotu 80 °C. Vyšší teplotu nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů.

Přípravek má bod vzplanutí cca 90 °C.

Teplota (°C)

Doba expozice (hodiny)

25

24 až 72

80

2 až 8

Uvedenou dobu expozice je možné zkrátit i prodloužit. Záleží na stupni zakarbonování povrchu a tvrdosti, event. kompaktnosti karbonového povlaku. Oplach je vhodné provést vysokotlakým parním čištěním. Aplikaci lze provádět např. v ocelové (nerezové) vaně, nelze použít plastové nádoby. Čištěné součástky nesmějí obsahovat pryže nebo díly z plastů.

Balení, skladování

EBOL DEKARB se dodává v 200 litrových kovových sudech nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

EBOL DEKARB se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba a doba použitelnosti

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. Doba použitelnosti je 36 měsíců od data vyskladnění. Při skladování je nutné dodržení doporučovaných skladovacích podmínek.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíČištění automobilních a leteckých motorů, Letecký průmysl, odmašťovadlo pro hliník, jeho slitiny, měď nebo ocel, odstranění nátěrů, karbonu, Průmyslové odmašťovadlo
VlastnostiAlkalický odmašťovač, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, bez obsahu fenolu, fosfátu, Hořlavina III. tř. nebezpečnosti, málo těkavý, Neředí se, nízkoaromatický, Vysoký čistící účinek
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz