Hledání dle kritérií

Bent OP

Vodně-lihový roztok směsi aniontových a neiontových povrchově aktivních a pomocných látek

Charakteristika výrobku

Vodně-lihový roztok směsi aniontových a neiontových povrchově aktivních a pomocných látek.

Vlastnosti výrobku

Nízkoviskózní kapalina světlé pastelové barvy s jemnou svěží parfemací.

Použití

V koncentrovaném stavu se používá k mytí silně zaolejovaných mastných strojů, motorů, předmětů apod. V ředěném stavu při aplikaci 1 až 2 polévkové lžíce na 5 litrů vody se používá k mytí všech druhů podlahových krytin, okenních rámů, odstranění much ze skel automobilů apod. Lehce odstraňuje zašlou či mastnou špínu. BENT OP je vhodný pro strojové mytí podlahových krytin!

Příklady dalšího použití:

Čištění motorů

BENT OP se zředí vodou v poměru 1:1 a rozprašovačem se nanese na znečištěný motor a motorový prostor, kde se nechá působit po dobu 15 minut. Následuje oplach tlakovou myčkou, nejlépe vlažnou vodou. Postačí však i voda studená. Přípravek je vhodný nejen na povrch motoru, ale i na oblast brzdového válce, kde bývají na povrchu zaschlé skvrny od brzdové kapaliny. Tyto skvrny se odstraňují bez problémů.

Čištění silně znečištěných podlah

BENT OP se nanese na  znečištěná místa na podlaze a opět se nechá asi 10 minut působit. Na rozrušení povrchu skvrn a na zapracování přípravku do skvrn je vhodné použít hrubý kartáč nebo koště. Následuje oplach tlakovou myčkou, nejlépe vlažnou vodou. Postačí však i voda studená. 

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika

  jednotka  

 

  hodnota

hustota produktu

  g.cm-3


  1,000


obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem


  kg/kg produktu


  0,095


obsah celkového organického uhlíku


  kg/kg produktu


  0,063  


obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

  % objemové

  88,00

Balení, skladování

BENT OP se dodává v PE konvích o obsahu 25 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

BENT OP se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění. 

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.Účel použitíČištění strojů, součástek, podlah , Odstraňování oleje, mastného prachu, tuku, vazelíny apod., Průmyslové odmašťovadlo, Vhodný pro vysokotlaké čištění, víceúčelový produkt
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Ředění 1:20 - 1:50
SložkaCAS:Einecs:INCI:
Dodecylbenzensulfonan sodný25155-30-0-Sodium dodecylbenzenesulfonate
uhličitan sodný497-19-8207-838-8SODIUM CARBONATE
Voda7732-18-5215-185-5Aqua
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz