Hledání dle kritérií

ALSON TEA

jedna ze základních látek pro výrobu tekutých detergentů

Charakteristika výrobku

ALSON TEA je vodný roztok trietanolaminové soli alkylbenzensulfonové kyseliny 

Použití

ALSON TEA je jednou ze základních látek pro výrobu tekutých detergentů. 

Vlastnosti výrobku

ALSON TEA je světle žlutá až žlutohnědá kapalina aniontového charakteru. Je stálá v mírně kyselém i silně alkalickém prostředí. Je středně pěnící.

ALSON TEA musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak jakosti 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah aktivní látky v %            

30 až 34

ČSN ISO 2271

Molekulová hmotnost v g.mol-1

475

 

pH 3% vodného roztoku

6,5 až 7,5

PN-ZM 050/2001

Vzhled 3% vodného roztoku

čirý

PN-ZM 050/2001

Zpracování výrobku

ALSON TEA je jednou ze základních povrchově aktivních látek pro přípravu univerzálních mycích a čisticích prostředků, autošamponů a pod. 

Příklady různých receptur:

Jemný tekutý prací prostředek

ALSON TEA                                                    50 hmot. dílů

Slovasol 2513                                                 2 hmot. díly

Draselné mýdlo 40 %                                         3 hmot. díly

Syntron B                                                       2 hmot. díly

Močovina                                                           4 hmot. díly

Alkylbenzensulfonát 40 %                                   7 hmot. dílů

do 100 hmot. dílů voda, parfém atd.

Mycí přípravek na nádobí

ALSON TEA                                                    33,2 hmot. dílů

SPOLAPON 26%                                               10,0 hmot. dílů

Alson NA                                                       10,0 hmot. dílů

Alvol AKD                                                       2,0 hmot. díly

Močovina                                                           3,0 hmot. díly

Isopropanol                                                        5,0 hmot. dílů

do 100 hmot. dílů voda, parfém atd. 

Čisticí prostředek na omyvatelné povrchy

ALSON TEA                                                    24,0 hmot. dílů

Sulfatovaný monoetanolamid kyseliny kokosové     6,5 hmot. dílů

ALVOL AKD                                                         2,0 hmot. díly

zbytek do 100 hmot. dílů voda, parfém, konzervace, úprava pH atd.

Balení, skladování

ALSON TEA se dodává v kovových sudech se šroubovým uzávěrem o objemu 200 litrů, v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. V tomto případě se před použitím doporučuje vytemperování na teplotu cca 25 °C a následná homogenizace. 

Doprava

ALSON TEA se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID. 

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.  

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíPřípravky pro údržbu fasád
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz