Hledání dle kritérií

ALSON PSA 65 (2/2)

katalyzátor pro vytvrzování fenolických a furanových pryskyřic

Charakteristika výrobku

Vodný roztok kyseliny fenolsulfonové.

 Vlastnosti výrobku

Hnědočervená až hnědozelená kapalina charakteristického zápachu, s vodou mísitelná.

ALSON PSA 65 (2/2) musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah volné kyseliny sírové v %

max. 2

PN-ZM 733/2015

Koncentrace kyseliny fenolsulfonové

65 ± 1

PN-ZM 733/2015

Volný fenol v %

max. 2

PN-ZM 733/2015

Zpracování výrobku

Přípravek se používá jako katalyzátor pro vytvrzování fenolických a furanových pryskyřic ve studených systémech při výrobě pískových jader. Dále se používá jako katalyzátor při výrobě aranžovacích hmot pro floristy a květináře. Své využití má též při pocínování plechů s využitím patentovaného systému FERROSTAN.

Balení, skladování

ALSON PSA 65 (2/2) se dodává v plastových sudech o objemu 200 litrů, v kombinovaných IBC obalech o objemu 1000 litrů případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

ALSON PSA 65 (2/2) se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitípocínování plechu, výroba aktivátorů a anorganických pojiv, výroba izolačního materiálu, výroba květinové pěny (aranžovací hmoty)
Vlastnostikatalyzátor furanových a fenolických pryskyřic
ALSON PSA 65 (5/5) katalyzátor pro vytvrzování fenolických a furanových pryskyřic
ALSON PSA 65 (3/2) katalyzátor pro vytvrzování fenolických a furanových pryskyřic
ALSON PSA 61 (2/2) katalyzátor pro vytvrzování fenolických a furanových pryskyřic
ALSON PSA 65 (3,5/1) katalyzátor pro vytvrzování fenolických a furanových pryskyřic
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz