Hledání dle kritérií

ALSON NAM

smáčecí, prací a vyvářecí přípravek, vhodný i jako surovina pro výrobu komunálních detergentů a jako průmyslový přípravek pro stavební prvovýrobu

Charakteristika výrobku

ALSON NAM je vodný roztok alkylbenzensulfonanu sodného se ztekucujícími přísadami.

Použití

ALSON NAM je smáčecí, prací a vyvářecí přípravek, vhodný i jako surovina pro výrobu komunálních detergentů a jako průmyslový přípravek pro stavební prvovýrobu.

 Vlastnosti výrobku

ALSON NAM je světle žlutá, slabě zakalená kapalina. Stálá v běžně kyselém i alkalickém prostředí. Je středně pěnící.

ALSON NAM musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah sušiny v %        

33 až 37

PN-ZM 049/2001

Obsah aktivní látky v %            

22 až 26

ČSN ISO 2271

Molekulová hmotnost v g.mol-1

348

 

pH 3% vodného roztoku

7 až 9

PN-ZM 049/2001

Vzhled 3% vodného roztoku

čirý

PN-ZM 049/2001

 Zpracování výrobku

 1. Textilní průmysl

1.1. Praní a předepírání všech druhů vláken: 1 až 3 g/l, optimální teplota nad 60 °C.

1.2. Beztlaková vyvářka celulózových a směsných materiálů: 1 % z hmotnosti materiálu, nejlépe v alkalickém prostředí

1.3. Smáčení a čištění zboží při barvení anionickými nebo disperzními barvivy: 0,5 až 1g/l

1.4. Mydlení kypových, sirných a reaktivních vybarvení a tisků: 0,5 až 2g/l

Pro svou velmi dobrou čisticí a antiredepoziční schopnost, zejména při vyšších teplotách nebo v alkalickém prostředí je ALSON NAM vhodnou aktivní látkou pro formulace odmašťovacích, mycích a čisticích přípravků.

 Příklady rámcové receptury:

Čisticí přípravek na omyvatelné povrchy                                                                                                                                                                        

Alson NAM

35 hmotnostních dílů

Alvol AKD      

3 hmotnostní díly

Hexametafosfát sodný  

5 hmotnostních dílů

Isopropylalkohol, etylalkohol

4 hmotnostní díly

Voda, parfém, konzervace

do 100 hmot. dílů

Jemný tekutý prací prostředek                                                                                                                                                                                                                           

Alson NAM

34,0 hmotnostních dílů

Slovasol 2510

5,0 hmotnostních dílů

Alvol AKD      

5,0 hmotnostních dílů

Syntron B         

1,5 hmotnostního dílu

Altaran PT    

5,0 hmotnostních dílů

Voda, parfém, konzervace, úprava pH

do 100 hmotnostních dílů

 3. Hornictví

Smáčedlo pro proplachové kapaliny do vrtů. Doporučená koncentrace 1 až 5 g/l s přísadami minerálních komplexujících látek (např. hexametafosforečnan sodný, pyrofosforečnan sodný).

 4. Stavebnictví

ALSON NAM se velmi dobře uplatňuje při výrobě pórobetonu a lehčených stavebních izolačních hmot. Do záměsové vody se osvědčilo přidání 0,3 až 1 % z hmotnosti cementu.

 5. Ostatní obory

Čištění a smáčení pevných povrchů různých materiálů a odstraňování nečistot např. ve sklářství, strojírenství, potravinářství, dopravě, chemickém průmyslu apod. Dávkování: 1 až 10 g/l. Čisticí účinek možno zesílit přídavkem alkálie v množství 1 až 5 g/l

Balení, skladování

ALSON NAM se dodává v PE sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku. V tomto případě se před použitím doporučuje vytemperování na teplotu cca 25 až 40 °C a následnou homogenizaci.

Doprava

ALSON NAM se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíOdstranění ztvrdlého betonu, malty, Praní , Přípravky pro údržbu fasád, Smáčení, surovina do namáčecích a pracích přípravků, surovina při výrobě pórobetonu, Vyvářka
Vlastnostičištění a smáčení 1:1000 - 1:100, Ionogenita anionaktivní, Ředitelné
CAS:68411-30-3
Einecs:246-680-4
INCI:SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz