Hledání dle kritérií

ALMIPAL ČT 1

koncentrát alkalického čistícího a odmašťovacího přípravku pro čištení a odmašťování silně znečištěných ploch a povrch

Charakteristika výrobku

ALMIPAL ČT-1 je vodný roztok hydroxidu sodného, komplexotvorných látek a povrchově aktivních látek.

Použití

ALMIPAL ČT-1 je koncentrát alkalického čisticího a odmašťovacího přípravku. Po naředění se používá na čištění a odmašťování silně znečištěných ploch a povrchů. Může se použít k čištění povrchů z nerezové oceli, běžné oceli, keramiky a umělých hmot a jiných materiálů, které odolávají alkalickému prostředí. Není vhodný pro čištění litiny, hliníku, barevných kovů a jejich slitin.

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL ČT-1 je bezbarvá středně viskózní kapalina.

ALMIPAL ČT-1 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 16

PN-ZM 486/2008

pH 3% vodného roztoku

12 až 13

PN-ZM 486/2008

Zpracování výrobku

ALMIPAL ČT-1 se po naředění vodou v poměru 1:4 až 1:5 používá pro čištění a odmašťování silně znečištěných ploch a povrchů. V případě silného znečištění lze použít nižší ředění. Naředěný ALMIPAL ČT-1 se nanese na čištěnou plochu a nechá se asi 15 minut působit. Poté se opláchne vodou. Vyšší účinnosti se dosáhne kombinací s mechanickým působením, např. pomocí kartáče, štětky apod.

Balení, skladování

ALMIPAL ČT-1 se dodává v UN PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů, nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Přípravek je nutné chránit před mrazem!

Doprava

ALMIPAL ČT-1 se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

 Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíPrůmyslové odmašťovadlo, víceúčelový produkt
VlastnostiAlkalické, Nevhodný na hliník a slitiny, Ředění 1:1 - 1:10
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz