Hledání dle kritérií

předúprava

ALMIPAL ABA ALMIPAL ABA se používá v různých oborech průmyslu jako prací a čistící přípravek.
Alson Na ALSON NA je základní surovinou pro výrobu mycích a čisticích prostředků v tekuté a pastovité formě. V průmyslově-podnikatelských oborech se používá jako čisticí a prací prostředek, stálý v kyselémi slabě alkalickém prostředí.
Alson NAM smáčecí, prací a vyvářecí přípravek, vhodný i jako surovina pro výrobu komunálních detergentů a jako průmyslový přípravek pro stavební prvovýrobu.
Altapon L v textilním průmyslu se používá jako prací, vyvářecí, mycí a valchovací prostředek. Používá se též jako základní surovina při výrobě kapalných detergentů – mycích a čisticích přípravků.
Altaran S8 výborně smáčí všechny druhy materiálů. Lze ho použít všude tam, kde je třeba dosáhnout rychlého a dokonalého smočení libovolného pevného povrchu. Smáčivost při vyšší teplotě je lepší, avšak rozdíly nejsou velké.
Alvol BMK - k se používá jako preparační a avivážní antistatický přípravek pro textilní vlákna a jako přísada do kosmetických přípravků. Zaručuje sníženou dermální dráždivost, vysokou pěnivost a stabilitu pěny.
Alvol BMK 30% se používá jako preparační a avivážní antistatický přípravek pro textilní vlákna a jako přísada do kosmetických přípravků. Zaručuje sníženou dermální dráždivost, vysokou pěnivost a stabilitu pěny.
Spolapon 26% základní surovinou pro výrobu mycích, čisticích a pracích přípravků ve všech podnikatelských oborech. Základní surovina pro výrobu kosmetických přípravků, určených k osobní hygieně (vlasové šampony, tekutá mýdla, koupelové pěny apod.). V průmyslu se též používá jako čisticí a emulgační prostředek.
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz