Hledání dle kritérií

Nátěrové hmoty

EBOLIT 102 určen pro penetrace a impregnace porézních hmot (beton, dřevo, apod.)
EBOLIT 105 používá se jako pojivo k výrobě epoxidových nátěrových hmot s vysokými užitnými vlastnostmi, např. základová antikorozní barva, vypalovací laky, impregnace betonu, nátěry kovových a dřevěných povrchů
EBOLIT 401/XXXX používá se v kombinaci s tvrdidly T 150, Tvrdidlem T 2605 nebo Ancamide 2573 jako vysokosušinové nátěrové hmoty především k nátěrům betonových podlah, ale i jiných soudržných materiálů, např. sádrokartony, dřevotřísky atd.
EBOLIT 511 je určen pro penetrace a impregnace porézních hmot (beton, dřevo, papírů apod.). Penetrační směs se připraví důkladným promícháním Ebolitu 511 a TVRDIDLA.
EBOLIT SIL vysoce tepelně odolná nátěrová hmota; elektroizolační lak při výrobě elektrických motorů a při izolaci elektrických točivých strojů určených pro trvale vlhké prostředí
RISTIN CAR RISTIN CAR se používá k ochraně a konzervaci spodku vozidel, technických zařízení z železných i neželezných kovu při delším skladování. Je používán i ve stavebnictví. Jeho výhodou je, že vytváří silné ochranné povlaky.
RISTIN ML používá se k ochraně a konzervaci dutin motorových vozidel, technických zařízení z železných i neželezných kovu. Lze jej použít také na kovové povrchy skladovaných nebo transportovaných zařízení.
RISTIN NEF slouží k ochraně zařízení vystavených vlivům agresivního prostředí kyselé, zásadité a kyselé mírně oxidační povahy
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz