Hledání dle kritérií

Špikovací olej na vlnu

v textilním průmyslu při zpracování textilních vláken, jako je vlna, PES, PES/ba, směsí, apod. Poskytuje stejnoměrný nános, usnadňuje spřádání vláken, maštění vločky, zabraňuje prášivosti a vzniku statické elektřiny

Charakteristika výrobku

Směs medicinálního oleje a povrchově aktivních látek.

Použití

ŠPIKOVACÍ OLEJ NA VLNU se používá v textilním průmyslu při zpracování textilních vláken, jako je vlna, PES, PES/ba, směsí, apod. Poskytuje stejnoměrný nános, usnadňuje spřádání vláken, maštění vločky, zabraňuje prášivosti a vzniku statické elektřiny.

Vlastnosti výrobku

Špikovací olej na vlnu je čirá, žlutohnědá kapalina, nízkoviskózní, hustota cca 870 kg/m3. Vodou se emulguje na mléčnou kapalinu. Je neomezeně mísitelný s vodou.

ŠPIKOVACÍ OLEJ NA VLNU musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota při 20 °C v kg/m3

850 až 890

ČSN EN ISO 2811-1

Vzhled

Čirá žlutohnědá kapalina

vizuálně

Fyzikální údaje

Index lomu při 20°:     1,47

Viskozita při 20°C:       cca 59 Pa.s

Hustota při 20°C:        cca 870 kg/m3

Zpracování výrobku

Špikovací olej na vlnu se používá v textilním průmyslu jako špikovací a mastící přípravek pro vločku, česance nebo  přízi. Dávkování:  0,5 – 3,0 % dle použité technologie a strojního zařízení.

Balení, skladování

Špikovací olej na vlnu se dodává v PE sudech 220 l, IBC kontejnerech o objemu 1000 litrů, v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotách nižších než 0 °C, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

Špikovací olej na vlnu se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.


Účel použitíMaštění a špikování
Vlastnostiionogenita neionogenní
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz