Hledání dle kritérií

RISTIN ML

nepravý roztok až disperzní soustava antikorozních přípravků na bázi organických derivátů v organických rozpouštedlech.

Charakteristika výrobku

RISTIN ML je nepravý roztok až disperzní soustava antikorozních přípravků na bázi organických derivátů v organických rozpouštědlech.

Použití

RISTIN ML se používá k ochraně a konzervaci dutin motorových vozidel, technických zařízení z železných i neželezných kovů. Lze jej použít také na kovové povrchy skladovaných nebo transportovaných zařízení.

 Vlastnosti výrobku

Žlutohnědá, mírně viskozní kapalina charakteristického zápachu. Po odpaření vytváří žlutohnědý film voskovitého charakteru, který chrání ošetřená místa a zastavuje korozi i na místech již zkorodovaných.

Obsah organických rozpouštědel 

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,870

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,52

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,422

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

36,60

 RISTIN ML musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 47

PN-ZM 253/2001

Konzistence výtokovým pohárkem  4 mm při 20 °C v sekundách

20 až 40

ČSN EN ISO 2431

Obsah vody v %

max. 0,5

PN-ZM 253/2001

Popel v %

min. 2,5

PN-ZM 253/2001

 Zpracování výrobku

 a) Ponorem chráněného povrchu do lázně:

     Při normální teplotě je nános prostředku 35 až 45 g.m-2. S 1 kg RISTIN ML je možno konzervovat kovovou plochu velikosti 22 až 28 m2.

 b) Nátěrem:

     Nátěr je možno provádět buď štětcem nebo válečkem. RISTIN ML se ředí přednostně výše-vroucími nearomatickými rozpouštědly.

  c) Stříkáním pistolí:

     Při použití běžných typů pistolí se doporučuje ředit 5 až 10 % ředidla. Stříkání RISTINu ML do dutin autokaroserií se provádí speciálním stříkacím zařízením.

 Balení, skladování

Ristin ML se dodává v pozinkovaných sudech o objemu 200 litrů případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Zahřátím na teplotu vyšší než 20 °C se odpařují rozpouštědla a výrobek je pak třeba na vhodnou konzistenci upravit přídavkem ředidla (vhodné je Ředidlo ML/CAR). Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku. Skladováním při teplotě nižší než 0 °C se zvyšuje konzistence přípravku, nemá to však negativní vliv na jeho aplikační vlastnosti.

 Doprava

RISTIN ML se dopravuje v souladu s předpisy ADR/RID.

 Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Doba použitelnosti

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho doba použitelnosti 30 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíAntikorozní přípravky ve stavebnictví, Ochrana dutin vozidel - antikorozní nátěry
VlastnostiJednosložkové nátěry, nátěr, Ochrana kovů, Ředitelné nátěrové hmoty
RISTIN ML-95 Je nepravý roztok až disperzní soustava antikorozních přípravků na bázi organických derivátů v organických rozpouštědlech.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz