Hledání dle kritérií

RISTIN CAR

k ochraně a konzervaci podvozků vozidel

Charakteristika výrobku

RISTIN CAR je nepravý roztok až disperze antikorozních přípravků na bázi organických derivátů.

Použití

RISTIN CAR se používá k ochraně a konzervaci spodků vozidel, technických zařízení z železných i neželezných kovů při delším skladování. Jeho výhodou je, že vytváří silné ochranné povlaky.

Vlastnosti výrobku

Černohnědá, viskózní kapalina charakteristického zápachu. Po zaschnutí vytváří černohnědý film asfaltového vzhledu, který chrání ošetřená místa a zastavuje korozi na místech již zkorodovaných.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,870

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,53

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,424

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

34,75

RISTIN CAR musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 44

PN-ZM 251/2001

Konzistence výtokovým pohárkem  4 mm při 20 °C, v sekundách

50 až 100

ČSN EN ISO 2431

Obsah vody v %

max. 0,5

PN-ZM 251/2001

Zpracování výrobku

a) Ponorem chráněného povrchu do lázně:

     Při normální teplotě vzniká film ochranného nátěru o  hmotnosti 60 až 80 g.m-2S 1 kg RISTINU CAR  je možno konzervovat kovovou plochu velikosti 13 až 16 m2.

b) Nátěrem:

     Nátěr je možno provádět buď štětcem nebo válečkem. RISTIN CAR se ředí přednostně výševroucími nearomatickými rozpouštědly.

c) Stříkáním pistolí:

     Při použití běžných typů stříkacích pistolí je doporučeno zředit RISTIN CAR 5 až 10 % ředidla. Při větším množství  ředidla se snižuje tloušťka vrstvy ochranného filmu. Před provedením konzervace se doporučuje kovové plochy odmastit vhodným rozpouštědlem

     (xylen, lakový benzín).

Balení, skladování

Ristin CAR se dodává v pozinkovaných sudech o objemu 200 litrů případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Zahřátím na teplotu vyšší než 20 °C se odpařují rozpouštědla a výrobek je pak třeba na vhodnou konzistenci upravit přídavkem ředidla (vhodné je Ředidlo ML/CAR). Skladováním při teplotě nižší než 0 °C se zvyšuje konzistence přípravku, nemá to však negativní vliv na jeho aplikační vlastnosti.

Doprava

RISTIN CAR se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Doba použitelnosti

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho doba použitelnosti 30 měsí-ců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíAntikorozní přípravky ve stavebnictví, Konzervace spodků vozidel - antikorozní nátěry
VlastnostiJednosložkové nátěry, nátěr, Ochrana kovů, Ředitelné nátěrové hmoty
RISTIN CAR 95 Je nepravý roztok až disperze antikorozních přípravků na bázi organických derivátů.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz