Hledání dle kritérií

REFAKTAN K

používá se ve škrobárenském a papírenském průmyslu jako prostředek ke kationizaci škrobů, příp. jiných polysacharidických materiálů (např. hemicelulóz, manogalaktanů, glukomananů apod.).

Charakteristika výrobku

Vodný roztok poly-(2-hydroxypropyl-)1,1-dimethylamonium chloridu.

Použití

REFAKTAN K se používá ve škrobárenském a papírenském průmyslu jako prostředek ke kationizaci škrobů, příp. jiných polysacharidických materiálů (např. hemicelulóz, manogalaktanů, glukomananů apod.). V papírenském průmyslu se používá též jako prostředku ke zvýšení pevnosti za mokra papírů a lepenek.

Vlastnosti výrobku

REFAKTAN K je světle žlutá kapalina charakteristického zápachu, kationaktivního charakteru, neomezeně mísitelná s vodou. Je stabilní ve slabě kyselém a slabě alkalickém prostředí.

REFAKTAN K musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 40

PN-ZM 223/2001

Aktivní látky v %

min. 40

PN-ZM 223/2001

pH 10% roztoku

6 až 7,5

PN-ZM 223/2001

Zpracování výrobku

1. Kationizace škrobů a ostatních polysacharidů

Před provedením kationizace je vhodné převést Refaktan K na aktivní formu reakcí s hydroxidem sodným nebo uhličitanem sodným, případně vápenným hydrátem.  Převedení na aktivní formu: Do 1 hmotnostního dílu REFAKTANu K se opatrně přidá za míchání postupně 0,03 hmotnostní díly hydroxidu sodného. Reakce je mírně exotermní a ukončena po cca 30 minutách. Při větších množstvích (od cca 50 kg výše) je nejlépe aktivaci provádět v nádrži umožňující dostatečný odvod tepla. K aktivaci je možné použít i alikvotní množství uhličitanu sodného případně vápenného hydrátu místo hydroxidu sodného.

Provedení kationizace - příklad: Kationizace škrobu mokrým způsobem.

V 1 hmotnostním dílu vody se rozmíchá 0,013 hmotnostních dílů škrobu. Po cca 10 minutách se přidá 0,0016 hmotnostních dílů aktivovaného REFAKTANu K. Směs se důkladně promíchává dalších cca 20 minut při pH upraveném hydroxidem sodným na hodnotu 7,5 až 8,0. Po zahřátí směsi na 92 až 95 °C a udržování při této teplotě po dobu 30 minut je kationizace ukončena. Po ochlazení je 1% směs kationizovaného škrobu připravena k použití. Dávkuje se v obvyklém množství 1 až 1,5 % na a.s. papíroviny do její hmoty v zásobních nádržích na papírovinu, příp. strojní nádrže.

2. Zvýšení pevnosti za mokra papírů a lepenek

Získá se přídavkem 1 až 5 % REFAKTANu K na a.s. papíroviny do její hmoty v zásobních nádržích na papírovinu, příp. do strojní nádrže.

Balení, skladování

REFAKTAN K se obvykle dodává v PE konvích o objemu 50 litrů, případně v  jiných, předem dohodnu-tých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Doprava

REFAKTAN K se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.


Účel použitíKationizace, kationizace papíru, zvýšení pevnosti papíru
VlastnostiIonogenita kationaktivní
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz