Hledání dle kritérií

Refaktan EBV

Vodný roztok aniontových a neiontových povrchově aktivních látek.

Charakteristika výrobku

Vodný roztok aniontových a neiontových povrchově aktivních látek. Vyznačuje se vysokou smáčivostí a dobrými dispergačními a emulgačními vlastnostmi.

Použití

REFAKTAN EBV se používá v textilním průmyslu pro kontinuální barvení vlny a PAD, pro postřik vlněné příze a pro polokontinuální barvení celulózových materiálů.

Vlastnosti výrobku

REFAKTAN EBV je nažloutlá kapalina aniontového charakteru.

Zvyšuje rozpustnost (dispergovatelnost) barviva

Zlepšuje difúzi barviva dovnitř vlákna

Urychluje fixaci barviva na vlákně

-  Zvyšuje využití barvicí lázně

Usnadňuje praní po vybarvení

Působí egalizačně

Účinný v rozmezí pH 2 až 12

Stálý a účinný v tvrdé vodě

REFAKTAN EBV musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

Hodnota

Metodika stanovení

pH 1% roztoku

6,5 až 8,5

PN-ZM 519/2009

Sušina v %

min. 35

PN-ZM 519/2009

Zpracování výrobku

Kontinuální barvení

Při procesu zůstává zachována kvalita vlněného materiálu, hlavně dobrá spřádatelnost. Hlavní výhodou je krátká doba paření. Mírnější podmínky pro zpracování jsou umožněny použitím účinnějších a univerzálněji působících pomocných přípravků. Kontinuální barvení vlněných česanců. Barviva kyselá 2:1 a 1:1 kovokomplexní – postup foulard, paření, praní, sušení. 

Klocovací roztok obsahuje:

REFAKTAN EBV    

15 až 35 g/litr

Záhustka 

5 až 12 g/litr

Kyselina octová 60% (ev. mravenčí)

15 až 25 g/litr

Barvivo

dle potřeby

Dobře rozpuštěné barvivo se smíchá se záhustkou při teplotě 90 až 95 °C, ochlazení roztoku na 50 °C, přidá se REFAKTAN EBV a míchá se 10 až 15 minut. Po této době se přidá kyselina octová. Tímto roztokem se ve foulardu (odmačk 100 %) naklocuje materiál a následně se paří 10 až 30 minut nasycenou parou. Dobu lze prodloužit v návaznosti na druh použitého barviva a požadovaný odstín. Následuje praní a sušení. REFAKTAN EBV obvykle postačuje na odstranění nefixovaného barviva a záhustky při následném praní. U sytých odstínů se přidá např. ALMIPAL ABA.

Postřik vlněné příze

Barviva kyselá, kovokomplexní.

Do barvicí lázně obsahující smáčedlo, odpěňovač, záhustku, kyselinu octovou apod. se dávkuje REFAKTAN EBV v množství 3 až 5 % (dle technologie barvení a použité příze). „Vybarvený“ materiál se paří nasycenou parou (fixace) s teplotou do 95 až 98 °C po dobu 45 až 60 minut. Následuje praní a sušení. 

  Polokontinuální barvení celulózových materiálů

Barviva substantivní, klocovací způsob

Klocovací roztok obsahuje:

REFAKTAN EBV    

10 až 25 g/litr

Alginátová záhustka 

2 g/litr

Močovina

100 až 150 g/litr

Barvivo

dle potřeby

Teplota klocování 20 až 25 °C, odmačk 70 až 80 %. Následuje 10 až 24 hodin odležení v nábalu, praní studenou a teplou vodou, ustálení a máchání. 

Balení, skladování

REFAKTAN EBV se obvykle dodává v PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů, případně v  jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 oC.

Doprava

REFAKTAN EBV se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíDispergace, Egalizace
Vlastnostiionogenita anionaktivní
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz