Hledání dle kritérií

REFAKTAN BAZ

Silně kationaktivní vodný roztok soli adičního produktu dusíkatého heterocyklu s epichlorhydrinem.

Refaktan BAZ je žlutá až žlutohnědá kapalina, silně kationaktivního charakteru. Je dobře mísitelný se studenou nebo vlažnou vodou (30 až 40 °C). Pěnivost roztoků je minimální. Přípravek určený pro kationizaci celulózových vláken před barvením substantivními nebo reaktivními barvivy. Kationizovaná celulóza získá vysokou afinitu vůči anionickým barvivům, takže se docílí vysokého využití barvících lázní, sníží se zabarvení odpadních vod, sníží se spotřeba vody a energie potřebné k praní po
barvení, docílí se lepší fixace barviva a tím i lepších stálostí vybarvení. Kationizací se potlačí různé afinitní nerovnoměrnosti celulózových vláken a zlepší se krytí mrtvé bavlny. Při aplikaci v závěrečném zpracování - finální úpravě směsí bavlny se syntetickými vlákny, např. PES/ba se výrazně zlepší omak u kationizované textilie, sníží se sklon ke žmolkovitosti, zlepší se hydrofilita textilie a dosáhne se průměrné antistatické úpravy.

Účel použitíKationizace
VlastnostiIonogenita kationaktivní
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz