Hledání dle kritérií

OM-U

prostředek pro odmašťování a mytí všech povrchů znečištěných oleji

Charakteristika výrobku

OM-U je vodný roztok směsi povrchově aktivních látek.

Použití

OM-U se běžně používá ve zředěném stavu pro odmašťová­ní a mytí všech povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami. OM-U je vhodný na čištění strojů, strojních součástek a výrobků z oceli, mosazi, hliníku a barevných kovů. Je určen především pro ultrazvukové mytí.

Vlastnosti výrobku

OM-U je mléčně bílá až slabě nažloutlá středně viskózní kapalina. Je neomezeně mísitelný s vodou, bez závislosti na její tvrdosti, již za studena. Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných nebo aromatických uhlovodíků. Prostředek neobsahuje chlorované uhlovodíky, ani jiné látky na ropné bázi ani silikáty. 

OM-U musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 23

PN-ZM 417/2006

pH 0,5% vodného roztoku

9 až 11

PN-ZM 417/2006

Zpracování výrobku

K odmašťování a čištění se používá OM-U zředěný vodou na 1 až 10% roztok. Doporučená doba působení 1 až 10 min., pracovní teplota do 90 °C. Volba vhodného ředění záleží na několika faktorech: Např. na složení a znečištění odmašťovaného předmětu, na teplotě čisticího roztoku (se vzrůstající teplotou roste účinnost pracovního roztoku), na způsobu čištění, na době působení odmašťovacího roztoku. V konkrétních případech použití OM-U je potřeba hledat vhodnou kombinaci všech těchto faktorů. Kromě ultrazvukového čištění lze roztok OM-U používat pro čištění a odmašťování rozetřením, ponorem nebo stříkáním. Po ukončení odmašťování se doporučuje oplach čistou vodou. 

Balení, skladování

OM-U se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

OM-U se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitíOdstraňování oleje, mastného prachu, tuku, vazelíny apod., Průmyslové odmašťovadlo
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Ředění 1:20 - 1:50
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz