Hledání dle kritérií

IDAZOX HB 30

Směs minerálního oleje, antikorozního přípravku a emulgátoru s přísadou baktericidu.

Charakteristika výrobku

IDAZOX HB-30 je směs minerálního oleje, antikorozního přípravku a emulgátorů s přísadou baktericidu.

Použití

IDAZOX HB-30 se používá jako obráběcí kapalina při obrábění a broušení kovů. Je postaven na minerální bázi, určený k obrábění většiny kovů (i neželezných a jejich slitin) na konvenčních obráběcích zařízeních, na NC, ale i na CNC strojích a centrech, pro středně těžké a těžké obráběcí  operace. Vhodný též pro vrtání, řezání a broušení, má velmi dobré mazací vlastnosti, zajišťuje dlouhou životnost nástrojů.

Vlastnosti výrobku

IDAZOX HB-30 vytváří s vodou dokonalé a velmi stálé emulze, je částečně bioresistentní, tj. se zvýšenou odolností proti mikrobiálnímu rozkladu a ochranou proti atmosférické korozi obrobků. Emulze má výborné protikorozní vlastnosti a velmi dobrou smáčivost.

IDAZOX HB-30 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota 20 °C v kg.m-3

890 až 950

ČSN 65 0342

pH 4% emulze

8,7 až 9,7

PN-ZM 769/2016

Stabilita 4% emulze

vyhovuje předepsané zkoušce

PN-ZM 769/2016

Korozní zkouška

negativní

ČSN 65 6256

Mikrobiologická zkouška

negativní

PN-ZM 769/2016

Zpracování výrobku

Emulze IDAZOxu HB-30 je definovaná jako řezná kapalina při obrábění a broušení kovů, se zvýšenou mazací schopností a efektem výrazného chladicího média. Neovlivňuje negativně obráběcí vlastnosti nástrojů, ani obráběných ploch. Doporučená koncentrace pro většinu aplikací je 4 až 7 %, tj. 4 až 7 objemových dílů IDAZOxu HB-30 na 96 až 93 objemových dílů vody. Koncentraci je potřeba přizpůsobit podmínkám obráběcí operace. Doporučená koncentrace pro většinu aplikací je 4 až 7 %.

Znamená to, že 4 % = 1:25 (ředění 1 dílu HB-30 do 25 dílů vody)

                       5 % = 1:20 (ředění 1 dílu HB-30 do 20 dílů vody)

                       6 % = 1:16,5 (ředění 1 dílu HB-30 do 16,5 dílů vody

                       7 % = 1:14 (ředění 1 dílu HB-30 do 14 dílů vody)

Doporučuje se použití vody střední tvrdosti, v rozsahu přibližně 1,249 až 2,142 mmol/l (tj. 7 až 12 °N). Odměřené množství IDAZOxu HB-30 se pomalu a za intenzívního míchání vlévá do předložené vody. Doba míchání je určena dokonalým zemulgováním oleje. U připravené emulze se provede kontrola pH.

Kontrola a ošetřování za provozu, výměnné lhůty

Je nutné pravidelně kontrolovat hodnotu pH emulze (8 až 9,5) udržovat koncentraci na předepsané hodnotě. Hodnoty koncentrace IDAZOX HB-30 v řezné kapalině lze sledovat pomocí měření indexu lomu, jak vyplývá z níže uvedené tabulky. Koncentrační závislost IDAZOXu HB-30 na hodnotách indexu lomu je ovlivněná tvrdostí použité vody. Doporučujeme proto si koncentrační závislost proměřit na vzorcích používané vody přímo u zpra-covatele emulze.Je nutné dbát na čistotu pracoviště, odstraňovat závady v možnosti úniku mazacích olejů ze strojů do emulze, dbát, aby emulze nebyla kontaminována s organickými odpady.Z hladiny emulze před započetím práce odstraňovat nečistoty, pravidelně čistit filtrační zařízení.  Doba výměny je samozřejmě závislá na úrovni ošetřování emulze. Výměny se pohybují v rozmezí 3 až 6 měsíců, u centrálních soustav význačně déle.

Koncentrace IDAZOX HB-30 v demineralizované vodě v %

Index lomu

20 °C

Koncentrace IDAZOX HB-30 v demineralizované vodě v %

Index lomu

20 °C

2,0

1,3358

6,5

1,3431

2,5

1,3366

7,0

1,3439

3,0

1,3374

7,5

1,3447

3,5

1,3384

8,0

1,3456

4,0

1,3393

8,5

1,3462

4,5

1,3400

9,0

1,3470

5,0

1,3407

9,5

1,3474

5,5

1,3415

10,0

1,3484

6,0

1,3427

 

 

Balení, skladování

IDAZOX HB-30 se obvykle v kovových sudech o obsahu 200 litrů, případně v  jiných, předem dohodnutých obalech. Jako další obaly je možné použít konev 25 litrů PE, konev 50 litrů PE, sud 60 litrů plechový, IBC kontejner 1000 litrů.Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 


Účel použitíKlasické obráběcí stroje, Obráběcí centra CNC, Obrábění železa, oceli, hliníku apod., Obrábění, broušení, řezání
Vlastnostibez negativního vlivu na nástroje, Biorezistentní, Chladící médium v obráběcích kapalinách, Mísitelnost s vodou, Odolnost proti mikrobiálnímu rozkladu, Ochrana proti atmosférické korozi , přídavek baktericidu, Stálost emulze, Zvýšená mazací schopnost
IDAZOX HB 20 IDAZOX HB-20 je směs minerálního oleje, antikorozního přípravku a emulgátorů s přísadou baktericidu. Používá se jako obráběcí kapalina při obrábění, řezání, vrtání a broušení kovů.
Ebol SOK směs aminoesteru organických kyselin, polyethylenglykolů a povrchově aktivních látek.
IDAZOX PS 4150 směs naftenického oleje, antikorozního přípravku a emulgátorů s konzervačním prostředkem. Takto naformulovaná polosyntetická obráběcí kapalina umožňuje dosažení požadovaných vlastností, kterými se vyznačují obráběcí mikroemulze, má minimální sklon k pěnění
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz