Hledání dle kritérií

KORYNT PVC

odný roztok synergické směsi povrchově aktivních látek


Charakteristika výrobku

Vodný roztok synergické směsi povrchově aktivních látek

Použití

KORYNT PVC se používá v oblasti údržby podlahových systémů k odstranění starých vrstev poly-merních leštěnek. Používá se hlavně na odstranění leštěnek z PVC, případně z dlažby a laminátových podlah. Není vhodný pro použití na linolea.

Vlastnosti výrobku

KORYNT PVC je nízkoviskózní, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina s charakteristickým aroma. S vodou je mísitelná v každém poměru, tvoří mléčně zbarvené opalescentní emulze.

KORYNT PVC musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah sušiny v %        

min. 14,5

PN-ZM 534/2009

pH vzorku

12,0 až 13,0

PN-ZM 534/2009

Zpracování výrobku

KORYNT PVC se používá neředěný. Nanese se na linoleum a nechá se působit. Po rozpuštění polymerní vrstvy staré leštěnky se pak povrch podlahy setře a omyje čistou vodou. Nová vrstva polymerní leštěnky musí být aplikována na čistý a suchý povrch podlahového systému.

Balení, skladování

KORYNT PVC se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

KORYNT PVC se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíČištění strojů, součástek, podlah
VlastnostiAlkalické, Ředění 1:20 - 1:50
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz