Hledání dle kritérií

KORYNT PUNTO

KORYNT PUNTO se používá k odstranění žvýkaček zvláště z povrchů koženky, sedačky, sklo, okna, kovové plochy, ostatní plochy (domovní zdi, keramické obklady, obkladový kámen, apod.)

Charakteristika výrobku

KORYNT PUNTO je směs organických rozpouštědel.

Použití

KORYNT PUNTO se používá k odstranění žvýkaček zvláště z těchto povrchů:

· koženky, sedačky
· sklo, okna
· kovové plochy
· ostatní plochy (domovní zdi, keramické obklady, obkladový kámen, apod.)

Vlastnosti výrobku

Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina charakteristického zápachu.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristikajednotkahodnota
hustota produktug.cm-31,488
obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkemkg/kg produktu1,0
obsah celkového organického uhlíkukg/kg produktu0,101
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %% objemové-

KORYNT PUNTO musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvalityHodnotaMetodika stanovení
Hustota 20 oCmin. 1470 kg.m-3ČSN EN ISO 2811-1

Zpracování výrobku

Přípravek je určen na odstraňování nalepených žvýkaček z různých povrchů např. okenních rámů,
sedaček, topných těles, stolků, apod. Přípravek narušuje většinu syntetických materiálů. Na povrchu proveďte před aplikací nejprve zkoušku
na málo viditelném místě, abyste měli jistotu, že přípravek nepoškodí povrch.

Postup:

1. Naneste přípravek na žvýkačku a nechte chvíli působit
2. Mechanicky odstraňte.
3. V případě potřeby postup několikrát opakujte.
4. Povrch omyjte po aplikaci např. KORYNTem UNICO.

Balení, skladování

KORYNT PUNTO se dodává v pozinkovaných sudech o objemu 200 litrů případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti přípravku.


Doprava

KORYNT PUNTO se dopravuje v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitíOdstraňování žvýkaček, ředění olejových a syntetických nátěrových hmot, Studené čistící procesy
Vlastnostinearomatický, Neředí se, s obsahem chlorvaných uhlovodíků, vysoce těkavý
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz