Hledání dle kritérií

KORYNT LIN

synergická směs povrchově aktivních látek a speciálního inhibitoru koroze ve vodě

Charakteristika výrobku

KORYNT LIN je synergická směs povrchově aktivních látek a speciálního inhibitoru koroze ve vodě. Používá se jako průmyslový nepěnivý odmašťovací prostředek se zvýšenou inhibicí koroze pro litinu.

Použití

KORYNT LIN se běžně používá ve zředěném stavu pro odmašťová­ní a mytí všech litinových povrchů, znečištěných oleji s mechanickými nečistotami. KORYNT LIN je vhodný na čištění strojů z litiny, strojních součástek a litinových výrobků, u kterých je třeba zajistit důkladné odmaštění a zabránit jejich korozi.

Vlastnosti výrobku

KORYNT LIN je mléčně bílá, nízko viskózní kapalina, biologicky odbouratelná. Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků, benzínu nebo ropných odmašťovacích prostředků. Prostředek neobsahuje chlorované uhlovodíky ani jiné látky na ropné bázi a fosfáty. Vzhledem k tomu, že výrobek je založen na vyvážené směsi nízko pěnivých povrchově aktivních látek, které mají při minimální změně koncentrace velký vliv na viskozitu produktu, může u výrobku docházet k rozptylu viskozity v rozmezí 10 až 20 sekund na Fordově pohárku 4 mm při 20 °C. Tento rozptyl neovlivňuje aplikační vlastnosti KORYNTu

KORYNT LIN musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

pH 5% roztoku

9 až 11

PN-ZM 193/2001

Hustota 23 °C v kg.m-3

1020 až 1035

ČSN EN ISO 2811-1

Zpracování výrobku

K odmašťování a čištění se  KORYNT LIN používá zředěný vodou v poměru 1:20 až 1:50. Volba vhodného ředění závisí na několika faktorech, např. na složení a znečištění litiny, na teplotě čistícího roztoku, na způsobu čištění, na délce působení odmašťovacího roztoku, na požadované inhibici. V konkrétních případech použití KORYNTu LIN je potřeba hledat vhodnou kombinaci všech těchto faktorů. Roztok KORYNTu LIN se nanáší stříkáním, rozetřením nebo ponorem. Po ukončení odmašťování se litinové plochy neoplachují, oplach je vhodný pouze v potravinářském průmyslu - může ovšem dojít k porušení inhibičních vlastností.

Balení, skladování

KORYNT LIN se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

KORYNT LIN se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíOdstraňování oleje, mastného prachu, tuku, vazelíny apod., Průmyslové odmašťovadlo, studené odmašťovací procesy
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Nepěnivé, obsah nhibitoru koroze, Ředění 1:20 - 1:50
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz