Hledání dle kritérií

KORYNT HB

Je určený k čištění motorových součástí vozidel, průmyslových strojů a dalších součástek a zařízení ve strojírenském a opravárenském průmyslu.

Charakteristika výrobku


KORYNT HB  je vodný roztok směsi povrchově aktivních a pomocných látek.

 

Použití


KORYNT HB  je průmyslový čisticí přípravek, nahrazující klasické alkalické čisticí přípravky. Je určený k čištění motorových součástí vozidel, průmyslových strojů a

dalších součástek a zařízení ve strojíren-ském a opravárenském průmyslu. Lze jej také použít k odstraňování použitých a znečištěných řezných a obráběcích

emulzí a kapalin z uzavřených systémů.

 

Vlastnosti výrobku


KORYNT HB  je nízkoviskózní kapalina, s vodou neomezeně mísitelná. Je možné ji vyrábět v několika barevných odstínech dle přání zákazníka. KORYNT HB

neobsahuje chlorované uhlovodíky ani jiné látky na ropné bázi.

 

KORYNT HB  musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

 

Hodnota

Metodika stanovení

pH vzorku

 

10,4 až 10,6

PN-ZM 594/2011

Zpracování výrobku


KORYNT HB je neomezeně mísitelný s teplou i studenou vodou.

 

Doporučené dávkování

 

Obtížně čistitelné plochy – ředění s vodou v poměru 1:3 až 1:5

Běžné čištění – ředění s vodou v poměru 1:10 až 1:50


Pro odstraňování použitých a znečištěných řezných a obráběcích emulzí a kapalin z uzavřených systé-mů se KORYNT HB aplikuje 8 až 24 hodin před plánovanou výměnou do obráběcí kapaliny. Doporučená koncentrace je 0,5 až 2 %.

 

Balení, skladování


KORYNT HB   se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných

před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

 

Doprava


KORYNT HB  se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

 

Záruční doba


Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

 

Poznámka


Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně

nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíČištění strojů, součástek, podlah , Odmašťování motorových vozidel a vagonů , Průmyslové odmašťovadlo
VlastnostiAlkalické, Ředění 1:20 - 1:50
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz