Hledání dle kritérií

KORYNT CYCLO CLEANER

Průmyslový odmašťovací prostředek. Používá se v koncentrovaném i ve zředěném stavu na odmašťování a mytí všech kovových a nekovových povrchů znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.

Charakteristika výrobku


Vodný roztok synergické směsi povrchově aktivních látek s přídavkem inhibitoru koroze.


Použití


Průmyslový odmašťovací prostředek. Používá se v koncentrovaném i ve zředěném stavu na odmašťo-vání a mytí všech kovových a nekovových povrchů

znečištěných oleji s mechanickými nečistotami.

Vlastnosti výrobku

KORYNT CYCLO CLEANER je nízkoviskózní, čirá bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru.

 

KORYNT CYCLO CLEANER  musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah sušiny v %        

min. 8

PN-ZM 601/2011

pH 1 % roztoku

10 až 11

PN-ZM 601/2011

Zpracování výrobku


KORYNT CYCLO CLEANER  je dobře mísitelný se studenou vodou. Zpravidla se aplikuje na čištěný povrch pomocí rozprašovače. Přítomné tenzidové složky

výrobku vytvoří na aplikovaném povrchu bohatou pěnu, která uvolní mastné nečistoty a oleje z čištěného povrchu. Pak se čištěný povrch opláchne vodou a

přítomný inhibitor pak chrání povrch před další probíhající korozí.  

 

Balení, skladování


KORYNT CYCLO CLEANER  se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech

chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +20 až +30 °C.


Doprava


KORYNT CYCLO CLEANER se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.


Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka


Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně

poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.


 


Účel použitíOdstraňování oleje, mastného prachu, tuku, vazelíny apod., Průmyslové odmašťovadlo
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, obsah nhibitoru koroze, Ředění 1:1 - 1:10
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz