Hledání dle kritérií

KORYNT CV II

velmi účinný a efektivní koncentrovaný nepěnivý prostředek, určený pro odstraňování vápenných inkrustací z výměníků a jiných tepelných zařízení (teplovodních ohřívačů, potrubí, boilerů, kotlů, chladících věží, rozvodů vody a k čištění dalších zařízení v různých průmyslových odvětvích).

Charakteristika výrobku

ČISTIČ VÝMĚNÍKŮ II je vodný roztok směsi anorganické kyseliny a indikátoru.

Použití

ČISTIČ VÝMĚNÍKŮ II je velmi účinný a efektivní koncentrovaný nepěnivý prostředek, určený pro odstraňování vápenných inkrustací z výměníků a jiných tepelných
zařízení (teplovodních ohřívačů, potrubí, boilerů, kotlů, chladících věží, rozvodů vody a k čištění dalších zařízení v různých průmyslových odvětvích). Je vhodný pro
zařízení ze železa, oceli, nerezové oceli, mědi, hliníku, bronzu a mosazi. Snadno rozrušuje a odstraňuje vápenaté usazeniny, vodní kámen, rez, řasy, skvrny, minerální
sediment a kaly. Výrazně snižuje energetické ztráty zařízení, vzniklé tvorbou vodního kamene.

Vlastnosti výrobku

ČISTIČ VÝMĚNÍKŮ II je čirá červená kapalina. Obsahuje speciální barevný indikátor pro sledování použitelnosti aplikačního roztoku.

KORYNT CV II musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Číslo kyselosti v mg KOH/g           

330 až 360

PN-ZM 730/2015


Zpracování výrobku

ČISTIČ VÝMĚNÍKŮ II se ředí vodou na 20 až 30% roztok (ředění vodou v poměru 1:4 až 1:8). Čištěné zařízení se naplní odpovídajícím množstvím roztoku, spustí se
cirkulace a nechá se působit. Doba působení je závislá na typu zařízení, vrstvě usazenin a koncentraci pracovního roztoku. Změna zbarvení roztoku z původní červené
na žlutooranžovou signalizuje “vyčerpání“ pracovního roztoku a je třeba přidat další podíl ČISTIČE VÝMĚNÍKŮ II. Po odstranění usazenin se aplikační roztok ze
systému vypustí a zařízení se důkladně vypláchne čistou vodou.
Přípravek je klasifikován jako dráždivý, proto je nutno při práci používat osobní ochranné prostředky, především ochranné rukavice.

Balení, skladování

ČISTIČ VÝMĚNÍKŮ II se dodává v PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech
chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

ČISTIČ VÝMĚNÍKŮ II se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID. TL 466/2008 ČISTIČ VÝMĚNÍKŮ II

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně
poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitíčištění zařízení ze železa, pro chladící věže, pro teplovodné ohřívače, kotle, pro teplovodní výměníky, boilery
VlastnostiOdstraňuje kámen, rez, řasy, Odstraňuje minerální sedimenty, kaly, Odstraňuje vápenné inkrustace, ředitelný 1:4 - 1:8 , vhodný pro mosaz, bronz a hliník., vhodný pro ocel, nerez, měď.
KORYNT CV III velmi účinný a efektivní koncentrovaný prostředek, určený pro odstraňování vápenných inkrustací z výměníků a jiných tepelných zařízení.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz