Hledání dle kritérií

KORYNT CLEANER

Vodný roztok směsi povrchově aktivních a pomocných látek s přídavkem parfémové kompozice.

Charakteristika výrobku

Vodný roztoku směsi povrchově aktivních a pomocných látek s přídavkem parfémové kompozice.

Použití

Vysoce koncentrovaný a účinný čisticí a odmašťovací přípravek určený pro průmyslové použití. Využívá se pro čištění pomocí postřikových čisticích strojů i k tlakovému a ultrazvukovému čištění a odmašťo-vání v průmyslové i v terciální sféře.

Přípravek je při čištění a odmašťování schopen nahradit:

Chlorované uhlovodíky (perchlorethylen, trichlorethylen)

Alkalické hydroxidy (hydroxid sodný, hydroxid draselný)

Organická aromatická rozpouštědla (toulen, aceton, xylen)

Technický benzín

Vlastnosti výrobku

KORYNT CLEANER je středně viskózní nažloutlá kapalina. S vodou je mísitelná v každém poměru.

KORYNT CLEANER  musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota 20 °C v kg.m-3

1015 až 1025

PN-ZM 603/2011

pH vzorku

7 až 9

PN-ZM 603/2011

Zpracování výrobku

KORYNT CLEANER  je nehořlavý, neabrazivní, bez obsahu barviv, teflonu a silikonů. Tato vysoce koncentrovaná směs je ředitelná studenou vodou až do poměru 1:200. Po zředění optimálně čistí a  odmašťuje již při běžné dílenské teplotě 18 až 22 °C, což přispívá ke značné úspoře energie!

Možné způsoby použití:

 - Ruční mytí

- Tlakové čištění

 - Mytí ponorem

 - Mytí v ultrazvukových myčkách

- Náplň pro pojezdové mycí stroje

Doporučená koncentrace pracovních roztoků

Postřikové odmašťovací stroje

1,0 – 3 %

 

Tlakové a ultrazvukové mytí

0,5 – 3,0 %

 

Ruční mytí

1,5 – 5,0 %

 

Balení, skladování

KORYNT CLEANER se dodává v 50 litrových PE konvích nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování +10 až + 25 oC.

Doprava

KORYNT CLEANER se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

 

Účel použitíPrůmyslové odmašťovadlo, Vhodný pro vysokotlaké čištění
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Ředění 1:20 - 1:50
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz